ŽŪ ministras K.Navickas lankėsi A.Amšiejaus bityne

Š.m. gegužės 21 d. žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas lankėsi LBS viceprezidento dr. Algirdo Amšiejaus bityne. Tai buvo pažado, kad susitikti tiesiogiai, kurį davė ministras nuotoliniame susitikime š.m. balandžio 9 d. su naująja LBS vadovybe, išpildymas. Be pažinties su dr. A. Amšiejaus bitynu, jo bičių motinų auginimo technologija, buvo diskutuojama ir aktualiais šalies bitininkystės klausimais.

Tarp žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko ir LBS viceprezidento Algirdo Amšiejaus vyko diskusija kokių veiksmų reikėtų imtis, kad būtų išsaugotos natūraliai žydinčios pievos ir tuo pačiu lietuviško medaus kokybė. Pasak dr. A. Amšiejaus, natūralių pievų plotai turi būti plečiami, tam pritaria ir žemės ūkio ministras. Anot jo,  planuojama numatyti išmokas ūkininkams, puoselėjantiems natūralias pievas. Dėl išmokų dydžio būtų apsispręsta po konsultacijų su specialistais, bitininkais.
Taip pat dr. Algirdas Amšiejus išsakė Lietuvos bitininkų sąjungos nepasitenkinimą, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kuriuos ypač paveikė COVID – 19 krizė“ dalis bitininkų negalėjo į ją pretenduoti, kadangi nebuvo deklaravę 2020 metais žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų. Bet juk bitininkystė yra taip pat žemės ūkio šaka, sėkmingai galinti veikti ir duoti didelės naudos ir be deklaruotų žemių. Rengiant šią paramos priemonę ministerijoje nebuvo atsižvelgta į bitininkystės veiklos specifiką, nebuvo informuota Lietuvos bitininkų sąjunga apie galimą bitininkų dalyvavimą gaunant paramą. LBS vardu dr. A. Amšiejus išreiškė norą, kad ateityje tokių nesusipratimų galima būtų išvengti.
Taip pat ministrui buvo perduotas LBS ir tuo pačiu daugelio bitininkų nepasitenkinimas, kad Bitininkystės Paramos Programos paraiškų svarstymas vyksta keturis mėnesius (vasario – gegužės), o įgyvendinti pasirinktiems programos punktams telieka tik du mėnesiai. Tai realiai gresia dalies, pripažintos tinkama, paramos neįsisavinimu. Paraiškų tikrinimas vyksta jau daugelį metų ir tai nėra jokia naujovė, reiktų tik reikiamai administruoti šį procesą, skiriant kiek daugiau žmogiškųjų resursų ir bitininkai nepateks į pavojų, kad neįsisavins reikiamu laiku paramos.
Lietuvos bitininkų sąjungos valdyba teigiamai vertina įvykusį susitikimą ir tikisi ateityje taip pat glaudaus bendradarbiavimo šalies bitininkystės ir tuo pačiu žemės ūkio veiklos labui.

Lietuvos bitininkų sąjungos inf.