Vilniaus bitininkų susivienijimui  50

Renginį vedė  UAB ,,Bičių korys ” direktorius Jonas Juodvalkis, Vilma Stankutė, šiandieninė Vilniaus  bitininkų susivienijimo pirmininkė, savo pranešime apžvelgė nueitą bendruomenės kelią.

Vilniaus bitininkų susivienijimas švenčia jau 50 metų jubiliejų.  Tai – didžiausia ir viena seniausių  Vilniaus krašto bitininkų asociacija organizuojanti bitininkystės plėtrą  Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonuose bei Vilniaus mieste.

Tai, kad ši bendruomenė yra Rytų Lietuvoje, kur  avilys  avilin  ūkininkauja  įvairių tautybių- lietuvių , lenkų, gudų, rusų bitininkai. Ši veikla atsiskleidžia  spalvingu koloritu,  ir įvairove, bendruomenę  stiprina ir ugdo  šūkis: ,,…mus vienija bitės”.

Pavasario bitininkų  šventė kasmet rengiama Žaliųjų ežerų  UAB ,, Bičių korio ” bazėje  šįkart buvo skirta   Vilniaus bitininkų jubiliejui  paminėti.

Čia susirinko gausus įvairių kartų  bitininkų kolektyvas.

Vilma Stankutė, šiandieninė Vilniaus  bitininkų susivienijimo pirmininkė, savo pranešime apžvelgė nueitą bendruomenės kelią, pasidžiaugė, kad jai  garbė čia stovėti šalia šių garbingų vyrų, tiek metų jėgų ir energijos atidavusių bitininkystei ir bitininkams.

Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas Sigitas Uselis  pažymėjo, kad Vilniaus bitininkų susivienijimas užima reikšminga vietą LBS šeimoje. Ir  ne tik dėl to, kad  yra vienas gausiausių skaičiumi. Būdama sostinės    visuomenine organizacija sujungia daugybę įvairių specialybių žmonių ,kuriems  bitininkystė yra pomėgis tačiau pagrindinėje veikloje  yra  pasiekę  profesinių  ir mokslo aukštumų. Ir tai sustiprina  mūsų šalies bitininkų intelektualinį branduolį.

Prieš  50 metų, 1972 m. balandžio mėn. buvo įkurtas Vilniaus sodininkų draugijos Vilniaus bitininkų skyrius. Pirmininku buvo išrinktas Jonas Dmukauskas. Draugijai vadovavo 6 metus. Per tą laiką skyrius išaugo nuo 40 mėgėjų bitininkų iki 400 narių. Gausėjimą skatino parama dirbtiniais koriais, bitininkavimo inventoriumi, konsultacijomis (žiemą vyko kvalifikacijos kėlimo  kursai, vasarą seminarai, išvykos į pažangius bitininkystės ūkius).

1978 m. skyriui pradėjo vadovauti  Antanas Slapšys, kuris pagrindinį dėmesį skyrė prekybai medumi ir gėlėmis. Suremontavus skyrius patalpas Šopeno gatvėje buvo įsteigta medaus ir gėlių parduotuvė „Bitinėlis“. Bitininkai galėjo parduoti savo medų. Į organizaciją  jungėsi  ūkių visuomeninių bitynų bitininkai ir didesnių bitynų bitininkai mėgėjai.

Nuo 1989 ųjų net  dvidešimt metų Vilniaus bitininkų susivienijimui vadovavo habil. dr. Mykolas Rauckis. Jis keitė skyriaus darbo tvarką ir veiklą. Jo vadovavimo metu Lietuvos sodininkų draugijos bitininkų skyrius pertvarkytas į savarankišką Vilniaus bitininkų susivienijimą, pradėta kova prieš varozę. Narių skaičius išaugo iki 1000. Kolektyvo  didėjimą  skatino  valstybės suteiktos  lengvatos cukrui  gauti. Kai ,,cukraus čiaupas” pamažu buvo užsuktas  ir  pakeleivingų bitininkų ėmė mažėti…

2009 m. Susivienijimui  vadovauti ėmėsi  Kazimieras Spetyla. Kazio Spetylos pirmininkavimo metu susivienijimas išaugo iki beveik 300 narių, Didžiausias dėmesys skirtas bitininkų mokymui, suteikiama dalykiška pagalba bitininkams rengiant projektus, gaunant Europos sąjungos paramą. Atlikta daug darbų, atnešusių nemažai naudos susivienijimo bitininkams ir Vilniaus miesto žmonėms.

Jubiliejaus proga  Vilniaus susivienijimo pirmininkai  veteranai  habil. dr. Mykolas Rauckis, Jonas Dmukauskas, Kazimieras Spetyla buvo apdovanoti Vilniaus miesto tarybos garbės ir padėkos raštais. Kiti  bendruomenės nariai  tarp jų Tadeuš Gotovski  už bitininkystės  puoselėjimą Vilniaus  krašte, Virginijus  Kondrotas , už apiterapijos  sklaidą buvo pagerbti padėkos raštais.

Sveikinimo žodžius tarė į šventę atvykę  Mažeikių bitininkų draugijos pirmininkė Birutė Budreckienė, Ukmertgės  pirmininas Linas Kazėnas, Širvintų pirmininkas Aleksandras Masiulionis ir kiti.

Šventės rėmėjai UAB ,,Bičių korys”(direktorius Jonas Juodvalkis), UAB ,,Medicata”(direktorius Sigitas Vasiliauskas).  Paskaitą  ,,Daugiaaukštis avilys su 145 mm rėmeliu ir bitininkavimas jame” energingai  ir įtaigiai išporino doc. dr. Algirdas Amšiejus, susirinkusieji įsigijo šio bitininkystės propaguotojo ir autoriteto vėliausią knygą su autografu.

Šventėje koncertavo bitininkų etnografijos ansamblis ,,Viltis”, buvo ragaujama košės, vaišinamasi midumi.( Apie šventę bus publikuojama informacija ir žurnale ,,Lietuvos bitininkas” Nr. 2 (109).

bitynai.lt inf.

Žemiau žiūrėti daugiau fotografijų: + 10

Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas Sigitas Uselis įteikia apdovanojimus.

Tadeuš Gotovski (dešinėje) už bitininkystės puoselėjimą Vilniaus krašte apdovanotas garbės raštu.

Ilgametis susivienijimo pirmininkas Jonas Dmukauskas

 Ilgametis susivienijimo pirmininkas Kazimieras Spetyla.

Jubiliejinės šventės dalyvius  UAB ,,Medicata” direktorius Sigitas Vasiliauskas pasveikino su tortu.

 Susirinkusieji įsigijo doc. dr. Algirdo Amšiejaus vėliausią knygą su autografu.

Habil. dr. prof. Algirdas  Skirkevičius (kairėje) bendrauja su bitininkais Alfonsu Liaudansku, Valentinu Juraičiu.

 

Bitininkai Virginijus Kondrotas, prof., kanklininkė Lina Naikelienė, Jonas Jakaitis.

Koncertavo bitininkų etnografijos ansamblis ,,Viltis”.

Valentino Juraičio nuotr.