Trakų bitininkų švietėjiška veikla

Lietuvos kaimo tinklas, siekia  skleisti  pažangią patirtį kaime, aprėpia  įvairius ir neretai labai skirtingus žmones.

Mūsų kaime matome kaip pažangusis agrosektorius, ūkininkai žengia koja kojon su skaitmenizavimu, robotizavimu.

Bet esama ir kitokių pavyzdžių, esama atsilikimo. Vieni nei minutės negali apsieiti be išmanaus  telefono, kiti- retai  teįsijungia kompiuterį, ar iš vis juo nesinaudoja…

Vykdant kaimo pažangos programas – būtina nepamiršti svarbios misijos – mažinti kaimo ir miesto atskirtį.

Šiame veiklos bare gražios patirties sukaupė Trakų neįgaliųjų užimtumo centro  kolektyvas.

Šis centras  neapsiriboja darbu su neįgaliaisiais.  Nuolat kviečiasi į svečius moksleivius  iš sostinės ir aplinkinių kaimų mokyklų.

Ilgalaikė draugystė Centrą sieja su Paluknio Liongino Komolovskio gimnazijos  pedagogais ir moksleiviais. Kaimynai iš Paluknio nekartą svečiavosi  Trakų užimtumo centre. Gal ir ši draugystė paskatino Paluknio  gimnazijos pedagogus   bitininkystės dalyką įtraukti į mokymo programas.

Centro kolektyvas nuolat vykdo edukacines programas ir  kaimo bendruomenėse. Kaimo bendruomenės – svarbi grandis skleidžiant  pažangias idėjas, patirtis, draugiško bendravimo įgūdžius.

Tyrimai rodo, kad daugiau nei pusė  Baltijos šalyse gyvenančių žmonių su kaimynais nekuria ir nepalaiko  artimesnių draugiškų santykių.

Apsiriboja tik  mandagiu pasisveikinimu.

O juk kaimynai – jie gali ištiesti pagalbos ranką, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais.

Taigi bendruomenės ryšių stiprinimas, pagalba rasti bendrą kalbą kaimynams, bendruomenių švenčių organizavimas, švietėjiškos paskaitos, užsiėmimai –  ir yra socialinės veiklos baras. Ir Trakų užimtumo centro darbuotojai vyksta į bendruomenes.

Vienas tokių renginių įvyko ir Bijūnų kaimo bendruomenėje. Susirinkę  kaimo  jaunimas  ir pagyvenusieji  išgirdo svarbiausių žinių apie sveiką gyvenimo būdą, bitininkystę.

Šis susitikimas  tapo savotiška medaus diena, kur buvo galima paragauti įvairių bityno produktų.  O svarbiausia, išmoko, kaip teisingai vartoti medų.

Šio centro vadovas Juozas Norinkevičius būdamas iš profesijos   radijo elektronikos inžinieriumi  daugelį  metų  dirba socialinio darbuotojo darbą. Jis yra  patyręs bitininkas.  Bičiuliai Juozą išsirinko Trakų bitininkų draugijos pirmininku.

Juozo  įsitikinimu – apie  bičių naudą, bičių svarbą aplinkos išsaugojimui –  būtina nuolat  kalbėti ir  nuolat rodyti. Ir ypač kaime. Juk kaime, kur yra tiek daug galimybių bitininkystei – žmonės, palyginti,  nedaug  tesuvartoja  medaus. Menkai apie tai težino.

Nepamirštami ir miesto  moksleiviai. Ne visi jie  turi senelius kaime.

Todėl miesto moksleivių grupės nuolat kviečiamos į edukacines pamokas, kurios  vyksta šiame centre. Apie šias veiklas galime pamatyti filme.