Sieguota žiema. Ramybės metas

Bitininkai gerai žino, kad žiema yra sunkus metas bičių gyvenime. Todėl šiam laikui bičių šeimos ruošiamos iš anksto – dar vasarą. Juk nuo žiemojimo priklauso bičių šeimų stiprumas, jų vystymasis pavasarį, o nuo vasaros paruošimo – žiemojimas. Pati žiema yra ramybės laikas bitėms, ir bitininko pareiga yra suteikti tinkamas sąlygas. Reikia kartkartėmis pažiūrėti, kad nebūtų užsikimšusios lakos mirusiomis bitėmis, ar jos neapledėjusios. Jeigu taip būtų, reikia labai ramiai, nežadinant bitčių, lakas pravalyti. Patartina avilių prielakčius uždaryti, galima pridengti eglišakėmis, uždengti šiferiu, kad vėjas nepūstų į laką. Laka iki vasario mėnesio (normaliai žiemojančioje šeimoje) priklausomai nuo šeimos dydžio gali būti tik 3-5 cm didumo, o atšylant orams, kovo pradžioje galima padidinti iki 5-7 cm.

Jeigu žiemą per atodrėkį bitės ima nerimauti, veržtis pro laką, patartina laką padidinti. Tada jos aprims. Žiūrėkime, kad bičių ramybės nedrumstų pelės, būtų sandarūs aviliai. Žiemą zylės, įkyriai stuksendamos į prielaktį, išvilioja bites, trukdo ramybę, tuomet jos sunaudoja daugiau maisto, net viduriuoja, užtat būtina prielakčius uždaryti ar kuo nors pridengti. Zylutėms įrenkime lesyklėles.

Negerai bitininkai daro, kuomet suduoda į avilį norėdami patikrinti, ar bitelės dar gyvos. Nuo trankymo bitės greičiau ima viduriuoti. Jeigu labai norime pasiklausyti, kaip bitės žiemoja, tas darytina įvedant pro laką ploną žarnelę, o kitą galą įstatant į ausį. Gerai žiemojančioje šeimoje paprastai būna tylu ir tik retkarčiais pasigirsta maži zvimbtelėjimai. Tokią šeimą palikime ramybėje, o pavasarį ji mus džiugins linksmu skraidymu, ūžesiu ir darbu. Neramios yra tos šeimos, kurios apsikrėtusios Varoa  erkėmis. Tad nuo pavasario tik ką apsiskraidžiusias bites būtina gydyti.

Žiemą pasiruoškime vasaros darbams: suvielinkime rėmelius, patvarkykime atsarginius avilius, naujų pasidarykime, pasiruoškime gydyti bites, išlydykime senus korius, apsirūpinkime naujais.

Pagalvokime apie tarą, kur  pilsime medų per ateinantį medunešį.

Įsigykime pakankamai cukraus. Padarykime visa tai, kas darytina žiemą, tuomet ir vasaros darbai sklandžiai seksis.

Valentinas Juraitis

Autoriaus nuotr.