Šakių rajono bitininkai

Šakių rajono bitininkų draugiją 1991 m. sudarė 635 bitininkai. 11996 m. spalio mėn. įvyko rajono bitininkų susirinkimas, kurio metu vietoj bitininkų mėgėjų susivienijimo buvo įkurta bitininkų draugija, į kurią iš pradžių įstojo 37 bitininkai,palaipsniui draugijos gretos augo ir opletėsi. Nuo 1996 m. draugijai vadovavo Jonas Danyla,nuo 2005 m. – Kęstutis Ūsas.

Šalies btitininkai ilgam atsimins 2019 m. Geldaudiškio dvaro teritorijoje ir rūmuose organizuotą respublikinę bitininkų šventę, kur nemažą organizavimo krūvį ant savo pečių prisiėmė ir šakiečiai bitininkai. Šventė buvo svetinga, gausi, turininga. Puikiai pavyko.

Kiekvienais metais Šakių rajono bitininkai gausiai susirenka į visuotinius susirinkimus, kuriuose paskaitas skaito ir konsultuoja Žymūs bitininkystės specialistai. Čia pabuvojo dr. A.Amšiejus,ilgus metus ėjusio „Bitininkystės naujienos” žurnalo redaktorius dr. V.Salinka ir kiti. 2001 m. liepos mėn. pas rajono bitininką Joną Gvildį buvo surengtas rajono bitininkų susirinkimas. Suvažiavo per 100 bitininkų ir jų šeimos narių. To susirinkimo nedrįsome pavadinti rajono bitininkų švente, nes jis buvo skirtas tik bitininkams, jų švietimui ir mokymui, antroji susirinkimo dalis – supažindinimui su Gelgaudiškio parku, bitininkų apdovanojimui ir pagerbimui.

Rajoninio laikraščio „Valsčius” puslapiuose nuolat rašomas apie rajono bitininkus, bičių produktus. Siekiama , kad daugiau žmonių apie juos sužinotų, daugiau jų naudotų maistui ir gydymui, kad daugiau gyventojų pamiltų tą nuostabią darbštuolę bitelę. Aktyviausi bitininkai mielai skaito ir įsigyja naujausios bitininkystės literatūros. Tik mokslas ir praktika duoda geriausius rezultatus.Pvz. valdybos nario J.Gvildžio bitynas yra pavyzdingiausias visame rajone, kad bityne lankosi moksleivių ekskursijos.

Labai aktyviai draugijos darbe dalyvauja valdybos narys Juozas Urbaitis. Jo dėka nemažai Panemunės krašto bitininkų tapo draugijos nariais, gražiai tvarko savo bityną. Apie ketvirtadalį draugijos narių sudaro moterys, kurios savo darbu, savo išmanymu, savo veiklumu nenusileidžia vyrams.

Didžiausią bityną rajone – (~ 200 šeimų) turi Antanas Ruočkus.

Ryšys su Šakių bitininkų draugijos pirmininku Kęstutis Ūsu