Riešės kaimo bendruomenė.  Kaip  suburti  žmones, skatinti partnerystę

Mūsų kaimo bendruomenės  siekia įvairių tikslų. Vienos  sutelkia  darbščius, nagingus specialistus  ir  bendromis   pastangomis  įsisavina naują gamybą,  susikuria sau darbo vietų.

Kitos  rūpinasi   kaimo žmonių dvasine gerove ir  savitarpio  pagalbos skatinimu.

Štai Riešės kaimo  bendruomenė  didžiausią dėmesį skiria  socialiniams klausimams, kaimynų  bičiulystei.Socialinių paslaugų  pasiekiamumo gerinimui.

Riešės gyvenvietė –  įsikūrusi netoli Vilniaus,  žmonės  čia  gyvena  nuosavuose , individualiuose namuose. Gyvena atskirai –  namų sklypelius apsitvėrę  tvoromis, ir geriausiu atveju  kaimynas kaimynui pasako – tik  labą dieną.

Jei ne  bendruomenės aktyvistų iniciatyvos,  galbūt  artimesnio kaimynų bendravimo  būtų mažiau

Nes seniūnijos teritorija    plačiai  pasklidusi po sostinės priemiesčio plotus. Gyvenamųjų namų statyba sparčiai plečiasi… Čia atsikelia gyventi  naujakuriai.  Tarp jų  daug  jaunų šeimų .Auga  jaunoji karta.   Reikia  darželių,  erdvesnių mokyklos klasių.

Riešėje, mokyklų   klasės perpildytos.  Dirba dvigubu, trigubu krūviu, o   darželių  trūksta.Apie tai nuolat kalba ir ieško sprendimo būdų   kaimo bendruomenės   valdybos nariai.

Ši bendruomenė įsikūrė 2004 metais , užregistravo organizacijos  dokumentus, pasiskelbė, kad tokia esanti.Tačiau aktyvesnė  veikla prasidėjo įkūrus Riešės bendruomenės namus.

Gal būt tai ir buvo pradžia. Nes atsirado galimybė  susirinkti po vienu stogu.  Bendruomenės namai  tapo  tarsi didelės šeimos židiniu.Čia vyksta susirinkimai, užklasinės veiklos  pamokėlės vaikams    šventės,  ir sveikatinimo, gimnastikos  užsiėmimai.

Per daugelį metų bendruomenės aktyvistai sėkmingai  įvykdė  kaimo plėtros projektus. Subūrė aktyvių  visuomenininkų branduolį – be kurio   nei vienas sumanymas   nebūtų įgyvendintas .

Nuolat rengiamos  talkos, akcijos, kurių tikslas  gražinti Riešės aplinką.  Pavyzdžiui, RIEŠĖS GIMNAZIJA pakvietė mokinius atsinešti ir pasodinti svogūninę gėlę.  O bendruomenės nariai prisidėjo prie akcijos sodindami  gėlių svogūnėlius Riešės pakelėse.

Vykdant akciją „Žydinti Riešė” buvo pasodinta  per 15 000  gėlių svogūnėlių.

Tokios iniciatyvios  ne tik  padeda puošti  gyvenvietės aplinką, bet ir  suburia  žmones  bendram tikslui. Stiprina šeimininkiškumo jausmą. Riešiškiai su pasididžiavimu gali pasakyti: čia mes sukūrėme, mes pasodinome. Čia mūsų namai.

Pavasarį Riešėje ir apylinkėse vyksta tradicinė „Darom” akcija. Jos  tikslas – visiškai išvalyti savo teritoriją nuo šiukšlių.

Rengiama  Moliūgų akcija, Kalėdinė instaliacija, į kurias  įtraukiami visi vietos gyventojai. Kaimynai, negailėdami laiko ir pastangų, savo rankomis iš medžio pagamina elniukų, kitų žaislų, papuošalų. Sukuriama nuostabi šventiška nuotaika.

  Ir  toliau galima  paminėti daugybę renginių, projektų.

Tai išmaniosios dirbtuvės – projektas, kurio metu buvo  ES  lėšomis nupirkta išmaniųjų įrenginių, lazerių, 3D spausdintuvų. Surengta daug mokymų, supažindinta su naujausiomis technologijomis. Atvėrė duris Modulinis darželis prie Riešės gimnazijos – jį lanko  patys mažiausieji  2- 3 metų vaikai. Riešės darželio renovacija – neabejotinai svarbus  gyvenvietės įvykis, kuris suteikė galimybę lankyti darželį dar daugiau vaikų.

Džiugu, kad šventes ir kitus renginius pavyksta organizuoti iš lėšų, kurias sudaro Riešės bendruomenės nario  mokesčiai, bei kitos paramos. Todėl stengiamasi kaip įmanoma taupiai naudoti lėšas, aktyviai ieškoma rėmėjų. Ir smagu, kad  pamačius bendruomenės  veiklą, tokių rėmėjų atsiranda.

Taip  filme kalbėjo Riešės bendruomenės  visuomenininkai apie nuveiktus darbus ir ateities planus.