Pasibaigė paskaitų ciklas nuotoliniu būdu Vilniaus bitininkų susivienijime

Vakar, balandžio 21 d.  žingeidūs šalies bitininkai nuotoliniu būdu išklausė Dr. Dalios Stasytytės – Bunevičienės paskaitą „Apiterapijos aktualijos”. Tai buvo paskutinis šio sezono Vilniaus bitininkų susivienijimo švietėjiškas renginys, kuriuose susivienijimas nuolat rengia siekdamas pakelti bičiulių kvalifikaciją, pasidalinti patirtimi.

Susivienijime paskaitų ciklas  pradedamas rengti  rudenį ir pabaigiamas pavasarį.

Praėjusį  lapkritį Roma Mačienė  skaitė paskaitą  apie vaško kokybę ir gavybos būdus. Vėliau  išklausėme Algirdo Žiuko – apie bičių produktuis ir jų realizavimą, Povilo Rimkaus apie apiterapijos pasiekimus, Sigito Uselio – varozės gydymą 2021 metais, Antano Paliučio – apie veterinarijos ir sanitarijos reikalavimus bitynams, dr. Algirdo Amšiejaus – apie bičių motinėlių racionalų panaudojimą.

Vėliausioje paskaitoje  habilit. dr. Dalia Stasytytė Bunevičienė  pasidalino mintimis ir patirtimi  apie  žmogaus sveikatos saugojimą naudojant bičių produktus. Apie  profilaktiką, kuri aktuali netik bitininkams, bet kiekvienam, kam bent kiek rūpi sava sveikata.

Šį nuotolinį renginį  organizavo Vilma Stankutė, moderavo Saulius Šimkonis,  klausimus  pateikė ir diskusijose dalyvavo apiterapijos entuziastas Virginijus Kondratas, UAB ,, Medicata” vadovas Sigitas Vasiliauskas, bitininkas Dainius Noreika ir kiti.

www.bitynai.lt

inf.

Apie Vilniaus bitininkų susivienijimą

Vilniaus bitininkų susivienijimas įkurtas 1972 m.- didžiausia ir seniausia Vilniaus krašto bitininkų asociacija organizuojanti bitininkystes vystymą Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonuose bei Vilniaus mieste. Nuo 2020 susivienijimo pirmininkė Vilma Stankutė, Vilniaus universitete įgijusi reabilitacijos bakalauro bei taikomosios fizinės veiklos magistro laipsnius.

1972 m. 40 Vilniaus bitininkų mėgėjų susibūrė į Vilniaus sodininkų draugijos Vilniaus bitininkų skyrių. Pirmininku buvo išrinktas agronomas Jonas Dmukauskas. Draugijai vadovavo 6 metus. Per tą laiką skyrius išaugo iki 400 narių. Gausėjimą skatino parama dirbtiniais koriais, bitininkavimo inventoriumi, konsultacijomis (žiemą vyko bitininkystės kursai, vasarą seminarai, išvykos). Vėliau narių skaičius pradėjo mažėti, nes kai kurie nariai matyt tikėjosi didesnės naudos, kurios Vilniaus bitininkų skyrius negalėjo teikti.

1978 m. skyriui pradėjo vadovauti Antanas Slapšys, kuris pagrindinį dėmesį skyrė prekybai medumi, gėlėmis. Suremontavus skyrius patalpas buvo įsteigta medaus ir gėlių parduotuvė „Bitinėlis“. Bitininkai galėjo parduoti savo medų. Į narius stojo ūkių visuomeninių bitynų bitininkai ir didesnių bitynų bitininkai mėgėjai.

Per 20 metų Vilniaus bitininkų susivienijimui vadovavo habil. dr. Mykolas Rauckis. Jis keitė skyriaus darbo tvarką ir veiklą. Lietuvos sodininkų draugijos bitininkų skyrius pertvarkytas į savarankišką Vilniaus bitininkų susivienijimą. Narių skaičius išaugo iki 1000. Jų augimą skatino cukraus gavimas. Kai cukraus gavimas nutrūko narių skaičius pradėjo mažėti. Dabar susivienijimas jungia 130 narių. Jie laiko apie 3000 bičių šeimas.

Nuo 2009 m. susio 31 d. Susivienijimo darbui vadovavo Kazimieras Spetyla (gimęs 1945.02.01), baigęs Lietuvos Veterinarijos akademiją. Iki tampant pirmininku jis dešimt metų buvo pirmininko habil. dr. Mykolo Rauckio pavaduotoju. K. Spetylos pirmininkavimo metu susivienijimas išaugo iki beveik 300 narių buvo atlikta labai daug svarbių darbų, atnešusių nemažai naudos susivienijimo bitininkams ir ne tik jiems. Didžiausias dėmesys buvo skirtas bitininkų mokymui, pagalbai dalyvaujant Europos sąjungos paramos programose.

Šiuo metu susivienijimo pirmininkės V. Stankutės pavaduotojas V. Kondratas –apitetapijos veiklai ir T. Gotovski – ūkinei veiklai, valdybos nariai: Baublys Gintautas, prof. Gefenas Vladas, Juodvalkis Jonas, Kašėta Gedeminas, Masiulis Imantas, Rymko Andrius, Semaško Miroslav.
Vilniaus bitininkų susivienijimo nariais yra Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos narys, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius, viceprezidentas Kazimieras Spetyla, UAB „Bičių korys“ direktorius Jonas Juodvalkis.

Vilniaus bitininkų susivienijimo patalpose, adresu Kauno g. 2, Vilnius, yra parduotuvė „Bitinėlis“ (konsultantės Nadežda Šubnikova ir Svetlana Meliniak). Žiemą vyksta paskaitos, konsultacijos. Paskaitų temos skelbiamos „Lietuvos bitininko“ puslapiuose ir Vilniaus bitininkų susivienijimo tinklalapyje www.bitinelis.lt. Paskutinį balandžio šeštadienį bitininkai renkasi UAB „Bičių korio“ įmonėje Verkių riešėje. Pirmininkė Vilma Stankutė konsultuoja bitininkus antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 15 val. Vilniaus bitininkų susivienijimo durys atvertos kiekvienam sostinės bitininkui.

Dr. Dalia Stasytytė – Bunevičienė nuotolinės paskaitos metu

bitininkas Virginijus Kondratas

UAB ,, Medicata” vadovas Sigitas Vasiliauskas

bitininkas Dainius Noreika

renginį moderavo Saulius Šimkonis

Valentino Juraičio nuotr.