Lietuvos bitininkų konfederacijoje – apie ganyklų šienavimą ir tarpusavio bendradarbiavimą

Šiemet, 2021 04 10 įvyko Lietuvos Bitininkų Konfederacijos organizuotas nuotolinis bitininkų pasitarimas. Į pasitarimą buvo pakviesta 16 bitininkų iš įvairių organizacijų, turinčių savo nepriklausomą nuomonę. Tema: “Bitininkystės  problemos”. Laisvoje, geranoriškoje diskusijoje bičiuliai įvardino bitininkystės problemos, kurios susiskirstė į keturias grupes:

  1. Bitininkų – ūkininkų laukų šienavimas;
  2. Bičių produktų ir jų mišinių kokybės nuostatų vertinimas;
  3. 3.Naujų paramos taisyklių bitininkams kitiems metams paruošimas;
  1. Santykiai su nauja LBS vadovybe.
  2. 1) Svarstyta. Ž Ū M nuostata, kad šiemet negalima susmulkinti nušienautą žolę ir palikti ją laukuose, o reikia ją išvežti, arba sudėti ją į kūgius. Ši nuostata neatitinka bitininkų interesų, nes tai padidintu jų išlaidas ir netitinka gamtos savireguliavimo dėsnių.

Nutarta. Parašyti argumentuotą raštą ŽŪM, kopiją rašto adresuoti LR Prezidentui, Premjerei, Seimo Pirmininkei, Seimo kaimo reikalų komiteto Pirmininkui. Prašyti Europarlamentarus išaiškinti ES nuostatas šiuo klausimu. Paruošti raštą pavesta LBK. Juodraštinį jo variantą išsiųsti pasitarimo dalyviams.

2) Svarstyta. Bičių produktų ir mišinių paruošimo nuostatos.

Nutarta. Šiuo klausimu nuostatos paruoštos kokybiškos, atitinkančios bitininkų sampratas.

3) Svarstyta. Paramos taisyklių bitininkams paruošimą kitiems metams.

Nutarta. Turimus pageidavimus dėl paramos taisyklių bitininkams kitiems metams sukaupti į juodraštinį variantą, jį išsiųsti pasitarimo dalyviams, galutinai paruoštą variantą pateikti ŽŪM. Šį raštą pradėti svarstyti rugsėjo mėnesį.

4) Svarstyta. Santykiai su nauja LBS vadovybe.

Nutarta. Ieškoti galimybės bendradarbiauti su LBS, sprendžiant   aktualius bitininkystei klausimus. Santykius grįsti paritetiniais ir lygiateisiškais pagrindais.