Knygų apžvalga. K. Garalevičius . Motinų izoliavimas

Šiuo metu, kai rajonų centruose  knygynai vienas po kito užsidaro, į jų patalpas įsikelia avalynės, mobiliųjų telefonų ir kitos parduotuvės, vis sunkiau  surasti  tave dominančią , o ypač specializuotą literatūrą.

Nedideli knygynai buvo puikūs, čia nepaskęsdamas informacijos jūroje galėjai   akivaizdžiai susipažinti su naujienomis.

Gaila, kad užsidarė  knygynai  Prienuose, Molėtuose ten  buvę  po vieną ir vienintelį  rajone, o Marijampolėje   užsidarė net du, panaši padėtis ir kituose rajonų centruose.

Kita vertus galima ne tik  verkšlenti, bet ir  pasidžiaugti galime,  kad  spragą  bando užglaistyti   specializuotos  parduotuvės  tarp jų ir bitininkystės reikmenų, kur prekiaujama ir knygomis.

Štai  Prienuose,  vienos didžiausių šalyje  bitininkystės reikmenų  prekybose įmonėje  ,,Wilara” jau daugelį metų  paskirta  vitrina    bitininkystės literatūrai. Įmonės savininkas Gediminas Olsevičius mielai priima  platinimui   bitininkų knygas  suteikia   lengvatines sąlygas  iškart už jas  sumokėdamas, o ne  konsignaciniais pagrindais, tik tada,  kai tos knygos būtų parduotos. Džiugu , kad šis verslininkas nuolat finansiškai remia bitininkystės  knygų leidybą.

Džiugu, kad ši parduotuvė  platina ir  www.bitynai.lt , leidžiamus leidinius.

,,Wilaros” improvizuotame knygynėlyje-lentynoje  aptikau įdomų  leidinį: Kęstutis Garalevičius . Motinėlių izoliavimas.  Knygelė išleista tik 50 egz.  bandomuoju tiražu , todėl  retą bitininką   ji galėtų pasiekti, nors ją perskaičius  galima pasisemti naujų, inovatyvių idėjų,  jas įgyvendinti Ir , galbūt,  iš esmės pakeisti   savo bitininkavimo  būdą ir įpročius.

Kaip ten bebūtų , mes  bitininkai,  esame priversti keistis, nes keičiasi gyvenimas, klimato sąlygos. Žiemos tapo švelnesnės, orai svyruoja nuo  šilto iki šalto, tai  nepadeda  bičių šeimos  sėkmingai peržiemoti.

Kuo patraukia  motinų izoliavimo metodika, kurią pristato K. Garalevičius ? Paskatina bitininkus  gilintis į bitės biologinę prigimtį ypač  baltyminioo riebalinio audinio funkcijas,kurios  turi didelę įtaką bitės gyvybingumui. Ilgą laiką manyta, kad erkės minta bičių hemolimfa.Tik prieš kelerius metus nustatyta , kad erkės minta bičių baltuoju riebaliniu audiniu. Būtent šio audinio sumažėjimas paaiškina masines bičių šeimų žūtis,-  leidinėlyje teigia K. Garalevičius.

Kalbėdamas apie  motinų   izoliavimo metodiką, autorius  pažymi, kad tai   padeda suvaldyti spietimo nuotaikas, efektyviau kovojama su  varroa erkėmis, kai jos yra labiausiai pažeidžiamos, taip pat  racionaliau  panaudojamas  maistas avilyje, sudaromos galimybės išaugti stipriai bičių šeimai.

Ir visa tai pasiekiama  apribojant  bičių motinos dėslumą, ją  uždarius  į vasaros arba žiemos izoliatorius. Savo knygelėje  autorius  pateikia izoliatorių brėžinius ir metodiką, kaip šį darbą atlikti.

Dar džiugina ir ta galimybė, kad  varroa erkės  naikinamos  oksalo rūgštimi, kuri  neturi šalutinio poveikio žmogaus,vartojančio medų organizmui, o ko negalima pasakyti  apie   kitus  agresyvius  chemikalus (timolio, amitrazės ir kt. pagrindu).   Ar oksalo rūgštis ( dabar madinga  ją įvairiomis formomis  panaudoti. , purškiant , garinant ir aplaistant bites)  gali mums  efektyviai padėti kovoje su erkėmis ?
Čia – klausimas – atviras. Be ,,juodosios chemijos” ir nuodų panaudojimo ( amitrazė, timolis ir kt.)  siekdami išsaugoti bitynus  nuo erkių  – neišsiverčiame.  Ir aukojame  medaus  – kaip švaraus,  sveikatingo produkto prestižą. Ir kitiems  bičių produktams  vaškui, duonelei, žiedadulkėms ,,nuplėšiame”  ekologiškumo, sveikatingumo aureolę.

Man tenka  susititikti bičiulių, kurie susižavėję  vien tik ekologiškomis kovos su erkėmis  priemonėmis, prarado beveik visas bityno šeimas.  Tokių pavyzdžių toli ieškoti netenka.

Autorius  dalijasi patirtimi ir  aprašo  bičių motinų izoliavimo technologiją. Man šis bitininkavimo būdas pirmiausia patrauklus dėl to, kad  atsiranda galimybė   kovoti su erkėmis  ekologiškomis priemonėmis, nugalėti jas , kai labiausiai pažeidžiamos. Ši bitininkavimo  metodika  Lietuvoje  dar mažai  paplitusi ir patikrinta.

Autorius rašo, kad bitininkams pristato izoliavimo idėją , dažnai sulaukia komentarų, esą  ši technologija  nenatūrali ir prieštarauja darniems procesam , vykstantiems  gamtoje.

.. Ir su tokia   mintimi  niekaip negalėtų nesutikti, ypač tie bitininkai, kurie   gerbia gamtos dėsnius,  arba taupydami savo jėgas ir bandydami pateisinti savo tingumą, minimaliai  kišasi į bičių šeimos gyvenimą. Leidžia joms gyventi natūraliai.

Šiandieninėje bitininkytėje ryškėja dvi tendencijos : bitininkauti siekiant natūralumo išsaugant bičių prigimtį,  nueinama iki to, kad  bitės gražinamos į  dirbtinai sukurtas dreves…

Ir kita – tiesiogiai kišantis į bičių šeimos gyvenimą iki kraštutinumo  įsiveržiant į jų butą – avilį ir paverčiant  ,,televizoriaus  ekranu”.

Bet mes  gyvename jau XXI amžiuje.

Su  globaliu  klimato atšilimu, drąstišku įsikišimu į  natūralią  gamtos raidą artėjame prie  katastrofiškų padarinių. Tik pagalvokime.

Anksčiau  bitės  gyveno senų ir storų medžių drevėse. Dabar medžiai nespėję  išaugti kad  juose atsirastų drevių, nukertami baldams, malkoms.. O  bitės  perkeliamos į plastikinius avilius, ir joms ten šilta, ne drėgna, ir, regis, patogu…

Kuo motinų izoliavimo metodika  baugina? Izoliavimas – tai dar vienas bandymas  kištis į bičių šeimos gyvenimą, kuri savo gyvenimo būdą  puoselėja 50 milijonų metų.

Vien jau motinos perkėlimas dukart per metus,( koks bebūtų švelnus ir profesionalus bitinininkas, ir neaplaužo motinai sparnelių, kojyčių), sukelia jai stresą. Ar po tokių kilnojimų  ji tebebūna tokia pat dėsli.  O uždarius ją į izoliatorių ( kalėjimą)  nėra garantijų, kad  bitės ją sunaikins ir izoliatoriuje išsiaugins kitą  ne veislinę motiną… Motinų izoliavimo metodika pareikalauja  papildomų pastangų ir laiko  atidžiai stebėti  bityno gyvenimą. Štai teik minusų, jų galima surasti ir daugiau.

Vienas pirmųjų motinos izoliaciją pradėjo naudoti  garsus ukrainiečių bitininkas P. J. Chmara. Bitininko garbei  pavadintas jo sugalvotas izoliatorius.  Jo pasekėju tapo Malyševas , ukrainiečiams   tapo aktualus efektyviau panaudoti  akacijų ir  saulėgrąžų medunešius. Motinų izoliavimas  atranda dirvą  pietinės Europos  kraštuose ypač Italijoje. Ar pas mus prigims Lietuvoje?

Pristatydamas  motinų izoliavimo medodiką  knygelėje  autorius pateikia gausų panaudotos ypač angliškosios  literatūros sąrašą, tuo siekdamas  sustiprinti  savo teiginių pagrįstumą.

Knygelė parašyta  aiškia, taupia ir suprantama kalba, palydėta gausiomis iliustracijomis, kurios palengvina  suvokti izoliavimo metodiką.

Motinų izoliavimas-mūsų krašte  naujas  reiškinys, gal todėl  ir leidinėlis buvo išleistas  mažu tiražu. Ar  motinų izoliavimas  gali atnešti  žalos    drastišku būdu  kišantis  į harmoningą bičių gyvenimą?   Straipsnyje pateikėme keletą požiūrių, tai gali įvertinti  kiekvienas   bitininkas.

Valentinas Juraitis

Atsiliepimai:

Violeta Luksyte

Vilniuje norintys knygeles kreipkites i mane, galiu perduoti, su Kęstutis Garalevičius valia.

Labai informatyvi knygutė, naudinga turėti po ranka, skaičiau ne karta. Pritariu recenzijos autoriui.

Audrius Audrius

Geriausias bendraautoris

Pats Kestutis jas siūlė net su savo autografu.

Jonas Kariniauskas

Geriausias bendraautoris

Vienu metu siūlė šias knygas pats Kęstutis. Galimai gal pas jį dar yra.

Bičiulis Ričardas

Jei reikia kam Klaipedos krašte, dar kelias turiu Kestucio prašymu parduodu už jo nustatytą kainą