Bitininkų konferencija. Baltijos jūra mus sieja netik  geopolitiškai

Praėjusią savaitę  sostinėje ,,Kampo” viešbutyje    dvi dienas  vyko Šiaurės – Baltijos šalių bitininkų  tarybos konferencija, o jos išvakarėse  Skandinavijos šalių  atstovai lankėsi Trakų neįgaliųjų užimtumo centre, kur susipažino   su  lietuviško bitininkavimo pavyzdžiais, atributika.

 Šiaurės – Baltijos šalių bitininkystės  taryba vienija didžiausią narių skaičių turinčias bitininkų asociacijas iš 7 valstybių: Suomijos, Danijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Mūsų šalies bitininkams atstovauja Lietuvos bitininkų sąjunga.  Dalyviai susitinka kasmet vis kitoje šalyje.

 Šį kartą  – Lietuvoje,  Vilniuje  ir Trakuose.

Renginys   buvo kompaktiškas, subūręs  per 50  įvairių šalių  bitininkus praktikus, mokslininkus,  verslininkus. Iš Lietuvos pranešimus padarė  bitininkystės , veterinarijos, medicinos  atstovai Deividas  Kliučinskas, prof. dr.Sonata Trumbeckaitė, dr. Laima Blažytė-Čereškienė, Juozas Olekas, Stasys Pliuskys. Dar daugiau pranešėjų buvo iš  Skandinavijos šalių.

 Pranešimai buvo trumpi dalykiški,  saikingai ir  konstruktyviai iliustruojantys   teiginius     ekrane. Tad dauguma  dalyvių  spaudinėdami išmaniuosius telefonus fiksavo informaciją, kad  ją išsinagrinėtų,  atidžiau analizuotų   būdami namuose.

 Kai  ekrane  pasirodydavo Baltijos regiono žemėlapis – akivaizdžiai pamatydavai, kad Lietuva ir kitos   pabaltijo  sesės Latvija ir Estija   jau yra   naujoje šeimoje.

 Žemėlapyje matant  geopolitinį pokytį,  kuriame jau  gyvename   daugiau nei trisdešimt metų ( imtinai nuo 1990 m.)   Trys  postsovietinės  šalys  estai latviai ir lietuviai palaipsniui įsijungia  į naują gyvenimo ritmą ir kitas  bendravimo taisykles, patirdami laimėjimus ir praradimus  ypač ginant  savo rinką ir savus interesus.

 Žvelgiant į žemėlapį pagalvoji:  būtent šios  trys respublikos yra labiausiai užgrūdintos  ir  labiausiai nukentėję,  pergyvenusios santvarkų pasikeitimus,

  Konferencijose  Vilniuje  prisistatant viso  regiono bitininkų organizacijoms akivaizdžiai pamatėme, kaip savo  interesus  moka ginti  Alandų salyno bitininkai, kur  dirbamos žemės ūkio plotai riboti: uždara  teritorija apsupta jūros, šiandien gyvena be varroa erkių.   Jie  vidutiniškai iš avilio ( bičių šeimos) surenka tik  5 kg medaus., nes Alandų salynas  – faktiškai ant akmenų , medunešio plotų mažai ( nuotraukoje karvės  ganosi  pamiškėse ant akmenų), todėl   medaus  kilogramo kaina 20 eurų ir to medaus trūksta. Moka ginti savo rinką , ir nepriima  palyginti kokybiško ukrainietiško medaus  pvz.už 1, 30 euro. (Nuotr. iš albumo ,,A Baltic Archipelego Aland”)

Kitų  Skandinavijos šalių  atstovai  pasidalijo patirtimi  kaip kovoti su varroa erkėmis vis mažiau naudojant ,,juodosios chemijos”. Danijos  atstovai parodė  saugų ir  perspektyvų kelią  naikinti erkes oksalo rūgštimi. Dalyviai išgirdo apie išsamius  švedų,  danų, norvegų  bičių selekcinio darbo pasiekimus, apie  bitininkystės patarėjo   pareigybės šalyje įsteigimo naudą.

 Apie medinguosius  augalus  plečiant  medunešio plotus  ir ilginant medunešio laikotarpį  buvo  pateikti   gėlių ir medžių    sąrašai, bei  apskaičiavimai, kiek   nektaro ir žiedadulkių galima   surinkti  iš šių augalų.

  Galbūt dėl laiko stokos  simpoziumo metu neužsimezgė gyvesnės diskusijos, tokios, kaip  pas mus Lietuvoje tarp bitininkų įprasta.  Ir  nebuvo tam  laiko ne  ir tik  dėl   tobulesnio anglų kalbos  žinojimo, ar temperamento.  Tačiau jau  pats gyvas  susitikimas, kas  kokiomis problemomis domisi ir kokia kryptimi  dirba, suteikia  galimybe pratęsti bendravimą.

Skirtingas  ir mentalitetas , gyvenimo ir pragyvenimo sąlygos šiapus ir anapus  Baltijos.

 Man kalbantis su  konferencijos dalyviais lietuviais ir  pats bendraudamas  su užsienio pranešėjais pastebėjau, kad skandinamai  koncentruojasi  į siaurą   problemos sprendimą, ir  tolesnė jos raida nedomina:. Mes, suprask, savo darbą atlikome  ir perduodame estafetę kitiems. ,,Skandinavų vakariečiai” , kaip, kad  mes ,,postovietikai” nediskutuoja  amžino klausimo – ,,ką daryti?”  Pas juos , regis, viskas jau padaryta… Iš tikro taip nėra. Ir tai yra  iliuzija, būdinga  šalims metropolijoms, kurios valdė ir valdo kolonijas …

  Šiandienis laikas  kitoks. Skandinavai negalės ilgai gyventi savo sukurtame   gerovės skritulyje, jau dabar turi  nemažai problemų su emigrantais, kur jie tikėjosi,  kad nuolankiai dirbs  už nedidelį atlyginimą ir nieko nereikalaus…

Štai kad ir Europos  medaus rinkos apsauga.  Šioje konferencijoje   LBS prezidentas,  europarlamentaras   Juozas Olekas  ES  Medaus  direktyvos projektą, kuris   palies visus  be išimties.  Taip pat apsaugant medaus rinką vyksta nelengvos  derybos, kaip reguliuoti Kinijos medaus srautus. Kiniečius sustabdyti sunku,nes jie, taip pat gali nepriimti   europietiškų prekių į savo didžiulę rinką. Argentina, Ukraina  ir kitos šalys įveža medų , tai atsiliepia ir atsilieps visų , tarp jų ir skandinavų  regiono, bitininkų gerovei.

 Šio simpoziumo organizatoriai : J. ir L. Galvonai,  S. Uselis, P. Chodkevičius paminėjo, kad   pranešimų medžiaga  bus surinkta  iš dalyvių  ,,atminties raktelių ” ir  paskelbta  vienu dokumentu,  ir pasiektų kiekvieną besidomintį bitininką.

 Džiugu, kad  renginio rėmėjais  yra privačios   įmonės  UAB ,,Bičių Austėja” (S. Uselis), UAB ,,Medicata” ( S. Vasiliauskas) ir Trakų neįgaliųjų užimtumo centras ( J. Norinkevičius) ir visi pranešėjai, kurie  dalyvavo  renginyje, dalijosi savo įžvalgomis .

Baltijos šalių  bitininkų  bendradarbiavimas,   tikėkime,  taps dar glaudesniu, nes 2025 metais  pasaulinis ,,Apimondijos” kongresas, įvyks kaimynystėje – Danijoje.

Valentinas Juraitis

Trakų neįgaliųjų užimtumo centreLBS prezidentas,  europarlamentaras   Juozas Olekas  supažindino su ES  Medaus  direktyvos projektu Pertraukos metu