Ketinama bitininkus apkrauti papildomu darbu: nupjautos žolės transportavimu

Gerb. bičiuliai! Gavome bičiulio Lauryno Golovčianskio raštą, kuriame jis nerimauja dėl
nepalankių ŽŪM numatomų sprendimų bitininkams, planuojama pareikalauti iš bitininkų ne tik nupjauti žolę turimuose plotuose, bet ir ją išvežti. Tai – papildomos sąnaudos bitininkams.
Atsiliepdami į šį laišką parašėme Žemės ūkio ministerijai raštą, kurį jums siunčiame. Galvojame, kad bitininkų draugijos turėtų išreikšti savo nuomonę dėl šienaujamų laukų ir ją išsiųsti ŽŪ ministerijai.
Tą reikėtų padaryti nedelsiant, kol ministras nepasirašė įsakymo. Laiko liko nedaug. Dabar ne laikas ambicijoms, čia visų bendras interesas – kaip bus šienaujami bitininkų laukai.

Pagarbiai
Lietuvos Bitininkų Konfederacijos valdyba

Raštas LR ŽŪ ministerijai dėl plotų šienavimo (Paspausti ir skaityti toliau)

Laba diena gerb. Bičiuliai,

Daugeli mūsų bitininkų suneramino Žemės ūkio ministerijos priimtas sprendimas nepalankus bitininkams kuris smulkiau yra išdėstytas žemiau. Jau kai kurios mūsų bitininkų draugijos ir organizacijos kreipėsi į ŽUM raštu, tačiau gali būti ir neišgirsti motyvuoti prašymai.
Šie politiniai Žemės ūkio ministerijos sprendimai iš pagrindų pakerta smulkaus ūkio šakas vystančius jaunus ir ne tik žmones negalinčius planuoti savo veiklos krypties net vienerius metus į prieki. Dar keisčiau atrodo kai ministerija reklamuojasi skatinanti didinti, ir draudžianti mažinti daugiamečių pievų plotus, saugoti natūralią gamtą o jų priimtose taisyklėse sprendimai yra visiškai priešingi.

Žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021m. projekte taisyklėse bitininkaus neišskiriant iš kitų pareiškėjų kurie deklaruos tiesioginėms išmokoms daugiametes pievas ir ganyklas vadovaujantis III skyriaus punktu 7.1. privaloma jas nušienauti, o šieną išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius (iki šiol visais metais leisdavo susmulkinti ir tolygiai paskleisti).

Patiksliname, kad vadovaujantis 5.2. punktu bitininkams išskirtinai iki rugsėjo 1d. pratęstu terminu dėl darbų atlikimo nelogiška pagaminti ir išvežti iš lauko šieno gaminius, nes bitininkai šiuos laukus naudoja kaip medingųjų augalų plotus bitėms (bičių produktų gavybai), o ne šieno gamybai be to rugpjūčio gale žolės jau netinkamos šienui, žolynai rudeniop yra sunykę ir sustabarėję. Bitininkai nėra žolėdžių galvijų laikytojai.
Daugelis bitininkų kaip smulkūs ūkininkai dalyvauja ilgalaikėse paramos projektuose ir daugiametes pievas kurias naudoja bičių produktų gavybai įtraukę į savo ūkio ekonominį dydį verslo planuose.
Ministerijai pasiūlyta atsižvelgti į bitininkų pastabas ir deklaruojant išmokoms daugiametes pievas kurios naudojamos daugiafloriniam bičių produktų gamybai ir leisti seniau taikytą praktiką gale rugpjūčio susmulkinti laukus tolygiai paskleidžiant masę su galimybe gauti tiesiogines išmokas už deklaruotus plotus.

Nuoroda į projektą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9f70b5f07b3111eb9fc9c3970976dfa1

Pagarbiai,
Bitininkas Laurynas ir kiti bičiuliai
tel. 860068590