Bitininkystės knygų leidybos fondas

2019 m. buvo išleista knyga „Lietuvos bitininkystės istorijos apybraižos“, kurioje apibūdinti beveik visi autoriai, išleidę knygas apie bitininkystę nuo XIX a. pradžios iki mūsų laikų. Rašant šią knygą, išryškėjo gana įdomūs faktai, kad jau nuo pirmosios D. Zetegasto knygelės buvo pateikiami įvairūs bitininkavimo metodai. Per du šimtmečius susiformavo turtinga bitininkavimo patirtis, kuri iki šiol mums buvo nežinoma. Mūsų bitininkams žinomas tik J. Kriščiūno vadovėlis „Bitininkystė“, kuriuo ypač domisi besimokantys bitininkauti bitininkai. Tačiau ir anksčiau būta knygų, kurios vertos mūsų bitininkų dėmesio. Viena iš jų A. Musteikio knyga „Bičių ūkis“, kurios išėjo dvi laidos – 1943 ir 1943 m. Tai labai kompaktiškas vadovėlis, kuriame labai trumpai, sistemingai ir aiškiai išdėstytos bitininkavimo tiesos. Internete ši knyga parduodama po 20 eurų, kai tuo tarpu už J. Kriščiūno vadovėlį „Bitininkystė“ prašo dvigubai brangiau.

Knygų leidyba – nepigus verslas. „Lietuvos bitininkystės istorijos apybraižas“ pasisekė išleisti vien tik todėl, kad pagelbėjo Kretingos bitininkų draugija, net neprašant, sumokėdama beveik trečdalį šios knygos leidybos išlaidų, už ką šiai draugijai mes esame labai dėkingi. Šios knygos leidybą, įdėdami reklamas, taip pat parėmė UAB „Wilara“ ir UAB „Bičių korys“, „Apiproduktai“ firmos vadovas Algirdas Žiukas ir Punsko bitininkų draugijos pirmininkas Petras Vitkauskas, už ką mes esame visiems nuoširdžiai dėkingi.

Senosios bitininkystės literatūra turi tam tikra išliekamąją vertę. Pažintine prasme joje yra daug naudingų patarimų ir vertingų pastebėjimų, praplečiančių bitininkavimo ir bičių priežiūros paslapčių supratimą. Be to, ši senoji bitininkystės literatūra įdomi kalbiniu ir bitininkystės terminijos formavimosi požiūriu. Kai kurios knygelės buvo išleistos ir mūsų laikais. Tai P. Vileišio knygelė „Sodnas, apyniai ir bitys“ (žr. jo „Rinktinius raštus“, 2004), Šatrijos Raganos „Lietuvos bitininkas“ (žr. „Raštai“, t. 3, 2008). 2019 m. Klaipėdos bitininkų draugija išleido Tėvo Jeronimo Pečkaičio knygelę „Bitininkystė“. Šios knygelės leidžiamos be jokių komentarų, nes jų leidėjams, matyt, trūko kalbinių ir bitininkystės žinių.

Rašant ir rengiant spaudai „Lietuvos bitininkystės istorijos apybraižas“ kilo idėja įkurti „Bitininkystės knygų leidybos fondą“. Surinktos lėšos suteiktų galimybę išleisti senųjų bitininkystės raštų rinkinį, A. Musteikio „Bičių ūkį“, galbūt net J. Kriščiūno „Bitininkystės“ vadovėlį, kurį neretai nori įsigyti pradedantys bitininkai. Tai mūsų bitininkystės istorijos ir bitininkavimo kultūros dalis. Be to, ruošiama spaudai „Praktinės bitininkystės enciklopedija“, kurią išleisti be bitininkų paramos praktiškai bus neįmanoma.

Šią bitininkystės knygų leidybą galėtų paremti bitininkų draugijos, kaip tai padarė Kretingos bitininkų draugija, bitininkystės verslo firmos ir net atskiri bitininkai. Paramos lėšas galima pervesti į V. Salinkos leidyklos „Salix alba“ SEB banko sąskaitą LT 377044060002967632. Visi rėmėjai bus pažymėti išleistose knygose. Tai būtų gražus paminklas mūsų seniesiems bitininkystės knygų autoriams ir nauda visiems bitininkams.

Leidyklos „Salix alba“ direktorius