Bitininkų portretai – grafikos piešiniuose

Nuotraukoje:  Neda Daugulienė nupiešė ne vieną bitininką

Šiandien surasti dailininką, kuris mokėtų ir norėtų piešti – nelengvas rūpestis. Dabar mūsų menininkai  domisi tarpdisciplininiais, konceptualiais menais. Galbūt todėl  retas kuris iš jų yra įvaldęs piešimo gebėjimus.

Neda Daugulienė – keramikė, dailininkė – yra vyresniosios kartos menininkė. Ji dar   moka ir mėgsta piešti. Kai aplankiau jos darbų parodą  P. Kriščiūno  viešojoje bibliotekoje Marijampolėje, iškart toptelėjo mintis kviestis  parodos autorę į pagalbą – nupiešti žymesnius bitininkus  mūsų svetainei www.bitynai.lt

Tuomet  bibliotekos saleje   buvo eksponuojami  Nedos Daugulienės darbai, žymių Marijampolės ir krašto žmonių portretai, skirti Magdeburgo teisių  suteikimo jubiliejui.

Neda mielai sutiko  iš fotografijų, kurias pateikėme, nupiešti bitininkų grafikos portretus. Kebliau buvo su  bitininkystės pradininku Lietuvoje ir Prūsijoje  Danieliumi Setegastu. Nei vieno šio bitininko atvaizdo, kaip ir mūsų garbaus poeto K. Donelaičio, neišliko. Jie nebuvo aristokratai ir valdovai, tai niekas ir nepiešė  jų portretų. Šiandien turime gal dešimt Tolminkiemio kunigo, poeto ir sodininko atvaizdų variantų – dailininkų fantazijos vaisių. O tikro K. Donelaičio neįsivaizduojame.

Todėl  ir  bitininkystės pradininkui D. Setegastui, matyt,  reikėtų sukurti apibendrintą  to laikmečio tipažą ir aprangos stilių.

– Grafikos portretus galima sukurti pagal fotografijas, kuriose matosi ryškūs bruožai. Kiek sunkiau buvo atkurti vienuolio J.Pečkaičio, kunigo J.Ambraziejaus atvaizdus, – sako Neda Daugulienė.

Šiuo metu piešimas Nedai Daugulienei – vienas iš dvasinės atramos ir stiprybės šaltinių. Netekusi vyro,  žinomo skulptoriaus  Ernesto Daugulio ir susilpnėjus sveikatai, ji  dienas leidžia socialinės globos namuose.  Skatinama ir globojama  centro socialinei darbuotojos, užimtumo specialistės  Gailutės Dovydėnienės, taip pat įgudusios piešėjos,  Neda  yra surengusi  keletą  piešinių parodų, kurios  buvo eksponuojamos ir globos centre, ir  Marijampolės parodų salėse.

Nedos  sukurti piešiniai praverčia ir pagerbiant nusipelniusius bitininkus.

Valentinas Juraitis 

 Nedos (kairėje)  paskutiniai štrichai bitininko portretui, šalia su  talkininke  Gailute Dovydėniene