Knygos, leidiniai

Valentinas Juraitis

Portalo  redakciją www.bitynai.lt  nuolat papildo nauji leidiniai, kurie suteikia galimybę daugiau sužinoti ir informacija pasidalinti su skaitytojais.

Pastaruoju metų vis daugiau vertingų leidinių gauname iš Europos Sąjungos  leidėjų, anglų ir vokiečių kalbomis. Palaipsniui jie papildo ir praturtina  Lietuvos prieškarinį bitininkystės  paveldą  ir gausią sovietmečio laikotarpio  knygų leidybą.

 Periodika, žurnalai

Žurnalas ,, Lietuvos bitininkas“ leidžiamas nuo 1991 m.

Leidžia  viena didžiausių  šalies organizacijų – Lietuvos bitininkų sąjunga. Šis leidinys  nesieja savęs su tuo pačiu pavadinimu kunigo J. Ambraziejaus 1915m. leistu  žurnalu.Per  daugiau  nei 30 veiklos metų, leidinio redaktoriais  buvo J. Dmukauskas, J.Pekarskis, G. Plytnikienė, V. Juraitis, G.Plytnikienė. Leidinyje sukaupta gausi informacija apie  šalies bitininkus, pateikiama  daug publikacijų mokslo, praktikos klausimais, apie bičių produktus.

Amerikiečių žurnalas ,,Bee Culture”

Žurnalas „Bee Culture” – tai Amoso Iveso Rooto  kompanijos leidinys, leidžiamas JAV.

Jau 150 metų Root vardas yra bitininkystės, medaus, gryno bičių vaško ir aukščiausios kokybės žvakių sinonimas. Kai kurie „Root“ vadina „pirmąja Amerikos bitininkystės šeima“.

Root kompanija daugelį metų leidžia  mėnesinį žurnalą „Bee Culture“.

Bitynai.lt redakcijoje yra kelerių metų komplektai.

THE AMERICAN BEE JOURNAL  ( angl. Amerikos bitininkystės žurnalas) kas mėnesį leidžiamas 116 psl. apimtimi, Hamiltone, Ilinojaus valstijoje JAV.

„American Bee Journal“ 1861 m. įsteigė Samuelis Wagneris ir nuo to laiko buvo leidžiamas nuolat, išskyrus trumpą pilietinio karo laikotarpį. Tai  seniausias bitininkystės periodinis  leidiniu anglų kalba . Leidėjai „Dadant and Sons“  platina visame pasaulyje. Publikuojam straipsnių mėgėjams ir komerciniams bitininkams, prekybininkams, medaus pakuotojų, motinėlių augintojams, ir entomologų. Kaip ir dažname amerikietiškame žurnale gausu reklamos, bet yra  ir straipsnių apie istoriją, bitininkų patirtis.

Žurnalas ,,Bees for  development Journal” (angl. ,,Žurnalas  binininkystės plėtrai”)

Didžiojoje Britanijoje  leidžiamas žurnalas skirtas pagelbėti, plėtoti ir tobulinti bičių ūkį besivystančiose  šalyse Afrikoje ir kituose žemynuose.

Čia galima surasti įdomios informacijos  kaip bitininkaujama  Ugandoje, Ganoje, Bolivijoje,  Mongolijoje.  Pateikiama  nemažai statistikos, supažindinama su  senoviniais bitininkavimo būdais. Tarp jų ir su Azerbaidžano kelmine bitininkyste.Turint omeny, kad medunešio laikotarpis  šiltuose kraštuose  siekia iki 12 mėnesių, ne taip, kaip Lietuvoje, 2, 5 mėn., tai ir bitininkavimo sąlygos yra kitokios.

Latvių žurnalas „Biškopis“ 

Žurnalo „Biškopis“ ( latv. Bitininkas) leidėjai Latvijos bitininkų asociacija (LBB) – profesionalių bitininkų organizacija, vienijanti tiek profesionalus, tiek pradedančiuosius ir mėgėjus. Asociacija įkurta 1994 m.

Redakcinė kolegija: Juris Šteiselis, Rita Kalnina, Rita Bartuševica ir kiti pasiskirsto įvairus darbus ir per metus išleidžia penkis žurnalo  numerius.

Straipsnių antraštės: „Medaus analizės rezultatai“, „Zonų be GMO įkūrimas Latvijoje“,  „Apimondia kongresas“, „Bitininkai gamins ir parduos alkoholį“, „Bitininkai atidaro parduotuves Santa Bilinskoje, Nadinoje Laukmanėje“,  „Maitinimas pavasarį“ ir kiti  byloja aktyvią ir įvairiapusišką  kaimynų latvių veiklą.

Estų žurnalas „Mesinik“

Estų žurnalo „Mesinik“ (est. Bitininkas) leidėjai Estijos Bitininkų asociacija, redaktorė Krista Kivisalu. Leidinys išeina 600 egz. tiražu. Žurnale  nemažai straipsnių yra paskelbęs Estijos bitininkų asociacijos pirmininkas Aleksanderis  Kilkas/Aleksander Kilk/, tarp jų ir išsamų fotoreportažą apie Lietuvos bitininkus.

Šiek tiek statistikos. Pernai paramos kreipėsi rekordinis skaičius – 1957  estų bitininkų, kurie prižiūri 38 082 bičių šeimas. Paskelbtame žemėlapyje matyti, kad bitynai išsidėstę tolygiai visoje respublikos teritorijoje.

Bitininkaujama netik kontinente, bet ir Saarema (3383 bičių šeimos) ir Hiiuma (705 bičių šeimos) salose Baltijos jūroje.

Pastebėsime, kad mūsiškiai  lietuvių bitininkai neretai skundžiasi, kaip jiems sunku sumokėti 5-10 eurų nario mokestį, keblu tą mokestį surinkti. O štai, pavyzdžiui, Estijos Bitininkų asociacijos, kuri jungia 650 narių, metinis mokestis yra 40 eurų. Už surinktas lėšas iš dalies leidžiamas žurnalas, vykdoma edukacinė veikla.

Kitos – Saaremos bitininkų asociacijos (20 narių) – metinis mokestis sudaro 60 eurų. Tačiau nemaža dalis estų bitininkų nepriklauso organizacijoms ir savo projektų paraiškas teikia savarankiškai.

Baltarusių laikraštis „Naviny pčalerstva“

Kaimynai baltarusiai  nuo 2014 m. leidžia laikraštį „Naviny pčalerstva“ ( baltarus. Bitininkystės naujienos), redaktorė Natalija Liaukovič. Leidinys išeina 1000 vnt. tiražu, 6 kartus per metus. Skirtingi straipsniai spausdinami baltarusių ir rusų kalbomis. Savo apimti  laikraštis  panašus į Baltijos  šalių  bitininkų žurnaliukus, o tematika  gana įvairi. Čia rasi mokslininkų pasisakymus apie žiemojančių bičių fiziologiją, vaško ir vaškuolių kokybę, grynumą ir pakaitalus. Publikuojama mokslininkų ir praktikų diskusija  apie efektyvesnę kovą su erkėmis  varroa.

Beje, šioje diskusijoje  išsamų straipsnį paskelbė ir mūsų LBS prezidentas Sigitas Uselis. Laikraštis nuolat skelbia informaciją apie mūsų krašto bitininkų, Lietuvos bitininkų sąjungos  veiklą ir  sau keliamus uždavinius.

Daug praktiškų patarimų pateikia patyrę bitininkai.

Žurnalas ,,Včelar”( slovak. ,,Bitininkas”)

Slovakijoje  leidžiamas žurnalas ,,Včelar” yra 76 psl. apimties pateikia gausios informacijos apie krašto bitininkystę regionuose, nemažai vietos skiriama pesticidų analizės,  apiterapijos klausimams.

Rusų žurnalas „Pčelovodstvo“

Rusų žurnalas „Pčelovodstvo“ (Bitininkystė), einantis nuo 1921 m., sukaupęs solidžią patirtį ir tradicijas. 2022m. pirmajame numeryje straipsniuose  šalia kitų temų kalbama apie bičių šeimų valymą nuo erkių biologiniu metodu – išpjaunant traninius perus.

O štai bičių šeimų terminis apdorojimas, teigia autoriai, yra švariausias ir efektyviausias būdas bitėms atsikratyti erkučių, tačiau reikalauja daug pastangų.  Terminio apdorojimo šalininkai siūlo, kaip patogiau surinkti bites į kasetes. Vieni jas nupučia kompresoriaus oro srove, kiti siurbia juos į kasetę. Akumuliatoriniai pūstuvai dabar parduodami rinkoje.

„Ilgą laiką vyravo nuomonė, kad negyvos bitės yra šiukšlės, kurias reikia kuo greičiau išmesti. Paaiškėjo, kad tai vertingas mikroelementų ir kitų naudingų medžiagų sandėlis“, – teigia M. Filonovas. Kaip paruošti vaistą- papildą? Kokiais atvejais tai padeda? Atsakymus į šiuos klausimus ir daugybę receptų rasite straipsnyje „Gydymas mirusiomis bitėmis“.

Žinynai, kalendoriai

Salinka V. Bitininkystės kalendorius 2023 metams. Salix alba. Kaunas, 2022 -136 psl.

Bitininkystės istoriko, žurnalisto, leidėjo dr. Vytauto Salinkos, išleidusio daugybę kalendorių, skirtų kiekvieniems metams, leidinys , pasakoja apie tai, kas aktualiausia  2023-aisiais. Bitininkai  suras vertingų patarimų, ką būtina atlikti savo bityne kiekvieną mėnesį. Publikuojami straipsniai aktualiomis šiai ūkio šakai temomis.

Juraitis V. Bitininko kalendorius – žinynas 2022 m. Žemės trauka. Vilnius. 2021.-136 psl.

Žurnalisto, bitininko Valentino Juraičio parengtame leidinyje publikuojami  patarimai, kokius darbus reikia atlikti bityne kiekvieną mėnesį. Supažindinama su bitininkyste  Prancūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, JAV, Rusijoje, Ukrainoje. Apžvelgiama  APIMONDIA tarptautinės  bitininkų draugijų federacijos veikla. Publikuojami pasakojimai apie bitininkus J. Kretavičių, P. Vitkauską, L. Tarakevičių, V.Kondrotą, D. Markevičių, I. Masiulį,  G. Dulką, R. Grigaliūną, leidėją- istoriką V. Salinką. Apie mokslininkus A. Gendrolį, J.Balžeką, A. Skirkevičių, V. Kaškonienę, A. Marušką ir jų mintis bei įžvalgas. Leidinyje pateikiami 64 aktualiausi klausimai – atsakymai bitininkystės tema.

Puipa A. Sodininko žinynas. Vilnius. 1989.-240 psl.

Leidinyje  gausu patarimų, kaip prižiūrėti sodą, daržą, gėlyną. Informacija apie vaismedžius, kurie lankomi bičių. Soduose stovi ir aviliai. Pristatant ž.ū. plėtojimo  asmenybes, daug nusipelniusias mūsų kraštui, pateikiamos  ir  bitininkystės pradininkų S. Daukanto, J. Kriščiūno biografijos.

Burenin N.L., Kotova G. N. Spravočnik po pčelovodstvu (rus. Bitininkystės žinynas, antrasis papildytas leidimas). Kolos. Moskva . -1984, 286 psl.

Žinyne apie bitininkystę  pateikiama  susisteminta informacija  apie bičių kilmę, rūšis, bitininkavimo principus.  Sumaniai derindami  švietėjišką  ir mokslinį  kalbėjimo būdus  publikacijų autoriai analizuoja  visus  bityno veiklos etapus, medunešio ganyklų  vertinimus, medaus surinkimo ir jo analizės būdus.  Tai  knyga, kurią  įsisavinęs  bitininkas jau gali save vadinti patyrusiu, pažengusiu specialistu.

Knygos / Vadovėlai

Kriščiūnas J. Bitininkystė. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. Vilnius. 1961. – 664 psl.

Bitininkystės  Lietuvoje pradininko prof. Jono Kriščiūno  knyga – vadovėlis apie bitininkystę. Išsamus, populiariai parašytas veikalas pradeda pasakojimą apie bitininkystės praeitį, istoriją,  bičių kilmę, rūšis, avilių konstrukcijas, medaus ir kitų produktų  surinkimą, apdorojimą. Taip  pat daug kitų vertingų patarimų ir pamokymų.

Horn H., Lullmann C.  The honey /beekeeper/Analysis/Law/Health ( angl. ,,Medus/ bitininkas/ Analizė/Teisė/Sveikata)

Baden Viurtenbergo žemė. Vokietija. 2022.-348 psl.

Vokietijos  žinomų  Honenheimo universiteto medaus tyrimo laboratorijos vadovo biologo dr.H. Horn, Bremeno medaus tyrimo instituto chemiko dr. C. Lullmann, moklsinė studija apie medų. Apie medaus  kilmę, savybes, cheminę sudėtį ir kita analitinė  informacija gausiai  iliustruota fotografijomis, schemomis, tyrimų skaičiais grafikuose.  Autorių   įdėto darbo apimtį ir solidumą patvirtina ir panaudotos literatūros bibliografinis sąrašas, susidedantis iš  596 šaltinių.

Solidi knyga neaprašyta  pagal tarptautinius  bibliografijos reikalavimus. Nenurodytas tiražas, leidykla, išleidimo vieta.

Tėvas Pečkaitis J. Bitininkas. Eglės leidykla. Klaipėda. 2019.-106 psl.

Lietuvos bitininkystės pradininko vienuolio Jeronimo Pečkaičio vadovėlio  pakartotinas  leidimas, kurį 1921 m. išleido Jagomasto spaustuvė ,,Lituania” Tilžėje, Aukštoji gatvė, 78.

Šio leidinio pakartotiną išleidimą  inicijavo ir užsakė  Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė ,,Midutis” siekdama  pagerbti  Suvalkijos  sūnų vienuolį bitininką. J.Pečkaitis ilgiausius ir kūrybingiausius metus  praleido  Kretingoje, įkūrė Lietuvos bitininkų draugiją . Šis leidinys tai – vienas  pirmųjų lietuviškų vadovėlių apie bitininkystę.

Jaruševičius A., Kriščiūnas J., Neniškienį G. Dulkė S., Laurenčikas A., Balžekas J., Nešukaitienė K., Baltuškevičius A. Bitininkystė. Mintis. Vilnius. 1970. – 448 psl.

Tai vadovėlis – mokymo priemonė skirta Žemės ūkio akademijos  agronomijos specialybės studentams. Tai išsamus kapitalinis veikalas, aprėpiantis  istoriją,  bičių sandarą,  bityno organizavimą ir įkūrimą bei  kitus būtiniausius  bičių ūkio reikalus.

Straigis J. Bitininko pradžiamokslis.

 Valstybinis leidybos centras. Vilnius. 1993.-184 psl.

Žinomo bitininkystės specialisto pedagogo  prof. J. Straigio  parašytas vadovėlis pradedantiems bitininkams, pasakojantis nuo ko pradėti bitininkauti, kaip įsigyti bičių, kaip jos gyvena, kuo serga, kokią naudą atneša. Klausimų atsakymų forma nagrinėjamos  aktualiausios temos. Pateikiamas terminų žodynėlis.

Lampeitl F.  Bičių laikymas. Naujoji Rosma. Vilnius . – 224 psl.

Vokiečių autoriaus  Franco Lampeitlo  vadovėlis pradedantiesiems. (Vertimas į lietuvių kalbą iš 2012m. leidinio ,,Bienen halten”. Štutgartas). Bičių laikymas niekada nebūna nuobodus, nors ir susijęs su rutina. Kas tikrai jaučia gamtą ir gali bent kiek  užsiimti bitininkyste, tas  bičių neišleis iš akių visą gyvenimą.

Chalifman I. Pčely. (rus. Bitės). Molodaja gvardija.Moskva.1953. -432 psl.

Tai  sovietinio stalininio laikotarpio bitininkystės vadovėlis. Įvardytas kaip knyga apie bičių šeimos biologiją ir mokslo apie bites pergales. Jeigu tikėsime posakiu: nauja yra atrasta sena, tai ir šiame vadovėlyje  galima  perskaityti įdomių, naudingų  dalykų.

Amšiejus A. Bičių metai. Alma Litera. Vilnius. 2021.-368 psl.

Žinomo bitininko, sodininko, pedagogo  doc. dr. Algirdo Amšiejaus  knyga apie bitininkystę ir bitininkavimą. Tai išsamus, gausiais iliustruotas  bitininkystės vadovėlis, populiariai  pasakojantis  apie   darbštuolę bitę, jos gyvenimo etapus, priežiūrą medaus ir kitų produktų surinkimą.

Autorius  aktualiai ir skausmingai kalba apie aplaidžią bitininkystės padėtį Lietuvoje, ypač pažymėdamas tai, kad nei vienoje mokslo įstaigoje jau neberuošiami bitininkai. Naujų kadrų, naujos kartos  ir tradicijų išsaugojimas  paliktas savieigai ir sunykimui. Knygą sudarė Živilė Petrauskaitė.

Apiterapija

Vinogradova T.V. , Zaicev G.P.  Pčela i zdorovje čelovieka ( rus. Bitė ir žmogaus sveikata). Roslechoxizdat. Moskva. 1964.-288 psl.

Profesorių T.Vinogradovos T.V., G.Zaicevo   parengtas ir redaguotas antrasis knygos leidimas.  Ši knygas– tai  galima sakyti  geras  apiterapijos  pradmenų vadovėlis.

Pateikiami būdai ir  receptai, kaip  atlikti gydymą bičių produktais.

Autoriai tikisi, kad  gaunami teigiamai rezultatai panaudojant bičių nuodus, pienelį, medų, pikį yra  svarus pagrindas tokią medicinos praktiką  plačiai įdiegti  medicinos ir veterinarijos  srityse. Bityno vaistinės privalumas yra tas,  kad  šie produktai  palyginti su chemijos pramonės pagamintais vaistais neduoda šalutinio poveikio.

Tačiau ne taip atsitiko, kaip svajojo šie profesoriai. Apiterapija nepajėgia konkuruoti su  chemijos pramone ir  vaistų bizniu. Chemijos vaistai  greičiau veikia ir atneša didžiulius pelnus jų savininkams.

Ši knyga  ilgai buvos saugoma Vilniaus pedagoginio instituto bibliotekoje, kol jau keliaudama į sąvartyną  buvo išgelbėta  ir atsidūrė portalo  www.bitynai.lt redakcijoje.

Joiriš N.P. Pčely krylatyje farmacefty (rus. Bitės, sparnuotosios vaistininkės) Nauka,(antrasis leidimas). Moskva. 1966.-208 ps.

Garsaus rusų apiterapeuto  Naumo Joirišo  knyga skirta  bitininkystės panaudojimui medicinoje. Pasakojama apie gydomąsias ir profilaktines medaus, pienelio, bičių nuodų, vaško, pikio, duonelės, žiedadulkių savybes. Knygelės tikslas parodyti, kad  bitynas yra  natūrali vaistinė, padedanti išsaugoti žmogaus sveikatą, darbingumą, ilgaamžiškumą.

Tais pačiais knygos išleidimo metais žurnale ,,Pčelovodstvo”publikuotoje recenzijoje kritiškai vertinamas Naumo Joirišo entuziastingas  tikėjimas  visagale  medaus jėga. Kritikuojami jo nepagrįsti teiginiai  apie kai kurių ligų  išgydymą  vien  bičių produktais.

Orey C. Gydomosios medaus galios. Išsamus vadovas apie nuostabų gamtos nektarą. Aukso pieva. Vilnius. 2012.-334 psl.

Knygoje gausu pasakojimų apie namines bites, pristatoma 30 medaus rūšių, 50 medaus pagrindu pagamintų naminių vaistų, daugybė receptų.

Ruks V. Bičių produktų gydomosios savybės.Mokslas. Vilnius. 1986. 104 – psl.

Latvių autorės Veltos Ruks knygelės vertimas į lietuvių kalbą aptaria labiau paplitusias  žmogaus ligas ir  galimybes jas gydyti  panaudojant bičių produktus.

Leidinys –  mokomoji medžiaga  apie verslinę bitininkyste. Inventoriaus , tarp jų ir bitidžių, aprašymai patarimai, teisės aktai,  reglamentuojantys  šią ūkio šaką.

Gendrolis A., Velykis R. Pirtis – sveikatos ir grožio šaltinis. Kaunas. 2015,-270 psl.

Knygoje pasakojama apie mažiau žinomus pirties privalumus, akcentuojant sveikatinimo ir ilgaamžiškumo siekių  priemones, atkreipiant dėmesį į vaistingųjų augalų, jų aliejų, medaus ir kitų bičių produktų naudojimo pirtyje galimybes.

Habil. dr. prof. Antanas Gendrolis, apiterapijos autoritetas šalyje, yra parašęs daugybę knygų, paskelbęs straipsnių  apie bičių produktų poveikį žmogaus sveikatai. Šia knygas kiek vėliau pristatysime skaitytojui.

Gendrolis A. Bičių pienelis ir vaškas. Kaip sveikai ir ilgai gyventi. Kaunas. 2013.-272 psl.

Habil. dr., prof. A. Gendrolis šioje knygoje rašo  apie bičių pienelį ir vašką bei juose esančias žmogaus organizmui  reikalingas medžiagas, fizines, biologines ir farmakologines savybes. Aprašyti pienelio ir vaško vartojimo, panaudojimo būdai apiterapijoje.

Gendrolis A. Žiedadulkės ir bičių duonelė. Kaip sveikai ir ilgai gyventi. Kaunas. 2012.-228 psl.

Natūralių vaistų gamybai, naujų, o ypač iš bičių produktų sukurtų preparatų, paieškoms ir atradimams paskyręs savo veiklą habil. dr., prof. A. Gendrolis knygoje dalijasi  sukaupta patirtimi. O profesoriaus  nueitas kelias yra ilgas: nuo  vaistinių  preparatų  gamybos  vyr. inžinieriaus iki gamyklos direktoriaus, Kauno medicinos universiteto katedros vedėjo ir lektoriaus pareigų.  Knygoje  vaizdžiai  su grafikais ir kita statistikos informacija  pateikia bičių duonelės cheminę sudėtį, konservavimo ir vartojimo būdus, žiedadulkių ir kitų produktų mišinių receptus, patarimus, kaip juos vartoti.

Gendrolis A., Kubilienė L. Medus ir žmogaus sveikata. Kaunas. 2018.-226 psl.

Knygoje autoriai pasakoja apie medaus  sudėtį – biologines , vaistines, antibakterines savybes. Populiariai aiškina kaip įveikti  įvairias ligas ir apsisaugoti nuo jų  vartojant medų.

Leidinyje pažymima, kad medus gydymui turi būti surinktas griežtai laikantis  taisyklių, medunešio rajonai apsaugoti nuo nuodingų medžiagų augalininkystėje naudojamų chemikalų. Deja, tokių plotų Lietuvoje mažėja. Autoriai iškelia retorinį klausimą, kodėl  cukrų verta keisti medumi.

Baltuškevičus A. Medicina. Apiterapija ir bitininkystė. Mano gyvenimo kelionės.

Naujasis lankas. Kaunas. 2019.- 168 psl.

Žinomo  gydytojo reumatologo apiteraputo Algirdo Baltuškelvičiaus, gimusio Liepynų kaime , Marijampolės r. , didžiąją  kūrybos ir mokslinę veiklą  prabėgusią Kaune, prof. T. Ivanausko žento,  prisiminimų ir gyvenimo užrašų knyga. Tai pasakojimas apie keliones,tarptautines konferencijas ten sutiktus įdomius  ir brangius žmones. Nemažai dėmesio skiriama apiterapeutų bendruomenės veiklai.

Vošteris B. Sekant Hipokrato priesaikomis.

Leidėjas nenurodomas. Širvintos. 2020.-82 psl.

Tai ūkininko  eologiškų  produktų gamintojo B. Vošterio, spaudžiančio aliejų iš linų sėmenų straipsnių rinkinys apie sveikatinančius  augalus ir jų poveikį žmogaus organizmui. Daugumą šių augalų  lanko bitės ir renka nektarą.

 Ūkininkavimas natūralios gamtos apsupty

Bridgewater A. ir G. Gyvenu užmiestyje (versta iš anglų kalbos The Self-Suffficiently handbook, New Holland, 2011). Alma littera. Vilnius. -192 psl.

Šioje knygoje praktiškai paaiškinama kaip gyventi kaime, vis mažiau priklausant nuo energetinių šaltinių, kaip įrengti mažąsias saulės, vėjo, vandens jėgaines, sukurti ekologišką, nepriklausomą sodybą, kur yra vietos ir bitėms.

Jasionis S. Gamtinis sodas. Alma littera. Vilnius. 2016.-264 psl.

Ši knyga  apie sodą , sodybą, ko nedaryti, kad  aplinka  būtų sveika, o daržas ir sodas derlingas.Pateikiama žinių apie augalų sandarą, vaismedžius ir sodą, kur yra vietos ir bitėms.

Medingieji augalai

Grigas A. Lietuvos augalų vaisiai ir sėklos. Mokslas. Vilnius. 1986. -608 psl.

Kiekvienam bitininkui svarbu žinoti apie augalus, jų žydėjimo laiką, nektaro išskyrimą. Autorius, pasinaudojęs unikaliomis savo  vaisių ir sėklų kolekcijomis aprašo Lietuvos  laukų, pievų bei miškų  augalus, pateikia sėklų iliustracijas.  Enciklopedijoje aprašyta 1250 augalų.

Vermeulen N. Dekoratyvinių medžių ir krūmų enciklopedija. Alma littera. Vilnius. 288 psl.

Ši  enciklopedija puikiai tinka norint geriau pažinti jūsų aplinkoje augančius medžius ir krūmus, jų savybes, žydėjimo laiką.

Gegužis S. Prieskoniniai vaistiniai ir medingieji augalai.

Tautodailė, Vilnius. 2007. -96 psl.

Knygoje aprašomi 33 vienmečiai ir daugiamečiai augalai. Nagrinėjamos maistinės medingumo  ir gydomosios savybės. Tai gera nuoroda bitininkams, kaip praturtinti savo medunešio ganyklas.Patarimai kaip panaudoti augalus kulinarijoje farmacijoje

Konferencijų medžiaga

Bitininkystės aktualijos Lietuvoje. 2016 m.-87 psl.

Respublikinės praktinės konferencijos , įvykusios  Lietuvos edukologijos universiteto, medžiaga. Konferencijoje perskaitytų pranešimo rinkinys.

Bitininkystės padėtis  Lietuvoje 2022 metais. Vyzdys. Vilnius. 2022. -56 psl.

Mokslinės praktinės konferencijos , įvykusios Sausiuose, Trakų r., medžiaga. Pateikiami  V. Dabkienės, A. Paliučio,  L. Blažytės-Čereškienės, S. Uselio, A. Amšiejaus ir kitų pranešėjų santraukos.

Skirkevičius A. Amšiejus A., Balžekas J. Blažytė – Čerškienė L. Pradedantiems  bitininkams. Bičių korys. Vilnius . 2018. – 174 psl.

Žymiausių mūsų šalies bitininkystės specialistų  straipsnių rinkinys  skirtas pradedantiems bitininkams. Čia patariama kokią literatūra rinktis savišvietai, kaip parinkti geriausią vietą bitynui, bendrosios žinios  apie bitininkavimą ir bičių produktus.

Mačienė R., Račys J., Svirskis A., Tamašauskienė D. Verslinė bitininkystė. Akademija. Kėdainiai. Išleidimo data nenurodyta.

Patarimai bitininkui

Mociškytė M. Gyvenimas tarp bičių. Salix alba. Kaunas. 2012.-116 psl.

Bitininkystės konsultantės,  bitininkystės  studijas  baigusio Lietuvos žemės ūkio akademijoje ir užsienio mokslo įstaigose, Meilutės Mociškytės  knygelė apie bites ir bitininkus. Gausiai iliustruotame leidinyje publikuojamas   bitininkystės kalendorius, čia patariama, ką  kiekvieną mėnesį  būtina atlikti bityne. Dalijasi įspūdžiais ir žiniomis iš kelionių po Kroatijos, Gruzijos, Udmurtijos bitynus.

Autorė pateikia 38  istorijas, eskizus, trumpus  pasakojimus apie savo kolegas bitininkus daugiausia iš Šiaurės rytų Lietuvos, kur ji vadovauja Zarasų bitininkų draugijai.

Tetiušin V. M.  V pomosčj pčelovodu. (rus. Į pagalbą bitininkui). Lenizdat. Leningrad. 1980.-128 psl.

Skirta bitininkams mėgėjams. Remiadasis 20 metų patirtimi autorius daug dėmesio skiria  bičių vežiojimų panaudojant  savadarbę transporto konstrukciją, kurios dėka  pavyksta  surinkti žymiai daugiau medaus.

Jakaitis J.  Praktiški patarimai nagingam bitininkui. Naujasis lankas. Kaunas. 2016. – 48 psl.

Tautodailininko, bitininko J. Jakaičio sukauptos patirties  sąsiuvinis,,kuriame   su gausiomis iliustracijomis ir brėžiniais pasakojama, kaip  patobulinti savo bityną, palengvinti jo priežiūrą.

Ivlev A. Iz kelji voskovoj (rus. Iš vaško lizdo,) Lenizdat .Leningrad.1985.-224 psl.

Knygoje  pateikta geriausia  bitininkų mėgėjų, taip pat specialistų dirbančių kolūkių ir tarybinių ūkių bitynuose patirtis. Kadangi  ūkių bitynai  buvos dideli, viršijantys 100 -200 šeimų, tai  toks ūkininkavimas  gali būti aktualus ir  šių dienų privatiems bitininkams.  Knygoje nemažai vietos skiriama  bityno  produkcijai , skirtai ne tik maistui, bet ir gydymui.

Rybalčeko A. N. Pasieka na sadovom učastke ( rus. Bitynas sodininko sklypelykje). Polymia. Minsk. 1991. -112 psl.

Knygos pavadinimas  viską pasako. Čia išdėstytos visos bitininko išmintys – tik trumpiau, glausčiau.

Šemetkov M. F., Golovnev V. I., Kočevoj M. M. Sovety pčelovodu ( rus. Patarimai bitininkui, 3- asis perdirbtas ir papildytas leidimas)Uradžaj. Minsk. 1991.-400 psl.

 Išsamus  grupės autorių, bitininkystės specialistų ekonomistų ir mokslininkų  leidinys apie šią ūkio šaką.  Remiantis statistika,  tyrimų duomenimis aptariami įvairūs bitininkystės, medaus produktų klausimai, aktualūs  ir profesionalui, ir bitininkui mėgėjui.

Guniakin A. A. Paseka pod krišeij doma ( rus. Bitynas po namo stogu). Lenizdat. Leningrad. 1991.-80 psl.

Patyręs  bitininkas-mėgėjas  A. Guniakin pasakoja kaip  prižiūrėti bites  Šiaurės Vakarų  Rusijos  europiniame regione, kur klimatas yra šaltesnis.  Taip pat dalijasi patirtimi kaip padidinti medaus ir kitų produktų gavybą asmeniniame bityne.

Bilaš G. D., Krivcov N.I. Razvodite pčel (fermerio biblioteka) (rus. įveiskite bites). Agropromizdat. Moskva. 1992.- 80 psl.

Kaip įveisti bityną, apie biologines ir ūkiui naudą atnešančias bičių savybes,jų veisles, bičių produktus. Knygelės pabaigoje pateikiami kulinariniai receptai panaudojant medų.

Kotova G. N. , Burenin N. L. Praktičeskije sovety pčelovodu (rus. Praktiški patarimai bitininkui. 2 –asis papildytas ir pertvarkytas leidimas). Agropromizdat.Moskva. 1991. – 288 psl.

Knygoje aprašytas bičių gyvenimas, priežiūros technologija, veislininkystės darbas bitynuose, pasirengimas žiemojimui,  bičių produktų perdirbimas.

Ceileris K. 300 patarimų bitininkui mėgėjui. UAB ,,Valstiečių laikraštis”. Vilnius. 1997. – 224 psl.

Vokiečių autoriaus Klauso Ceilerio knygos vertimas ,,300 Ratschlage fur  den freizeitimker. . Leidykla Neuman Verlag. Leipzig.1989. Pateikta Vokietijos bitininkų patirtis, įrankiai, rėmai, bitininkų apranga, būdai kaip išvengti spietimo, šeimų dauginimas, medaus kopimas.

Polj F. Azbucha pčelovodstva (rus. Bitininkystės abėcėlė) Astrel. Moskva 2007.-128 psl.

Tai vokiečių autoriaus Fribricho Polio, knygos , išleistos  Štutgarte2003m. vertimas į rusų kalbą.

Gausiai iliustruotoje knygoje trumpai , paprastai bendrais bruožais aiškinamos  bitininkavimo tiesos.Patarimai  iliustruojami  piešiniais ,veiksmų seka, kaip kokį darbą  reikia bityne daryti. Tai geras pradžiamokslis, įvadas į bičių pasaulį.

Trzybinski S.  Pakiety i odklady. (lenk. ,,Paketai ir indėliai”)

Bee &Honey. Klecza Dolna. 2016.-104 psl.

Patyrusio bitininko Slavomiro Trzybinskio gausiai iliustruotoje  patarimų knygelėje,  pasakojama, kaip našiai ir naudingai  šeimininkauti savo bityne.

Eskov E. K. Povedenije medonosnych pčel. (rus. Medunešių bičių elgesys). Kolos. Moskva. 1981. -184 psl.

Knygoje sukoncentruojamas dėmesys į  vieną aspektą – bičių skraidymą, atitinkamais jų amžiaus ir  gamtos sąlygų  etapais. Įsigilinus į šį bičių  veiksmą , galima   žymiai geriau pažinti bičių gyvenimą.

Bitininkystės Istorija

Piškinaitė –Kazlauskienė L. Bitininkystė Lietuvoje (XIX a. -XX a. pirmoji pusė). Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Vilnius 1995.-176 psl.

Išsami istorijos studija apie bitininkystę Lietuvoje. Archyviniai šaltiniai, iliustracijos apie bičių ūkį, bitininkavimo būdus, inventorių, papročius.

Salinka V. Lietuvos bitininkystės istorijos apybraižos. Salix alba. Kaunas. 2019.-160 psl.

Bitininkystės istoriko, žurnalisto, leidėjo dr. Vytauto Salinkos  apybraižų knyga apie žymiuosius bitininkus, dirbusius Lietuvoje. Tai senosios bitininkystės  pradininkai D. Zetegastas (D.Settegast), E. Radžiūnas,  J. Abraziejus, , J. Pečkaitis , Šatrijos Ragana, G. Petkevičaitė – Bitė,  J. Kriščiūnas, J. Straigis, J. Balžekas ir dar keliolika pavardžių.  Išsamiai, lengvu stiliumi pasakojamos istorijos apie asmenybes ir jų įnašą į bitininkystės plėtrą. Leidinys iliustruotas gausia archyvine medžiaga – svarus įnašas į mūsų šalies kultūros istoriją.

Skirkevičius A. Bitininkystė Lietuvoje (Lietuvos bitininkų sąjunga 30 metų po atkūrimo). Vaibra. Vilnius. 2021. -200 psl.

Ilgamečio Lietuvos bitininkų sąjungos prezidento prof. habil. dr. A. Skirkevičiaus  surinkta ir sudaryta knyga apie Lietuvos bitininkų sąjungos veiklą   per pastaruosius 30 metų kai  buvo atkurta  1991 aisias. Gausiai iliustruotame leidinyje  aprašoma  visų  šalies 44 bitininkų draugijų  susivienijusiųjų į sąjungą veikla.

Brolis Adomas. Bitininkystė Bakfasto abatijoje.

(vertimas D. Biliūno iš anglų kalbos knygos, ketvirto leidimo, išleistos  leidykloje,,Northem Bee Book”.Vakarų Jorkšyras. 1987) Leidėjas ir vieta nenurodoma. – 136 psl.

Tai britų vienuolio brolio Adomo pasakojimas  apie  Bakfasto  abatijos bityną, kuriame bitės buvo  laikomos  net iki 1539 metų , o vėliau 1895m. vienuoliai  vėl čia grįžo ir čią vieklą išpletojo. Išvedė bakfasto bičių veislą, kuri šiuo metu  vis laibiaus plinta, tolydžio išstumdama  vietines, tarp jų ir  Lietuvos bites.Vienuolis Adomas pasakoja apie  savo darbą bityne, išvestos  Bakfasto bitės privalumus ir trūkumus, kalba apie midaus gamybą.

Beletristika

Usinavičius J. Išskridusios bitės. Žiedai. Vilnius. 1995. -314 psl.

Tai bitininkystės  žinovo ir propaguotojo, žurnalisto ir agronomo Jurgio Usinavičiaus romanas, parašytas asmeniniais  ir artimųjų išgyvenimais, patirtais Sibiro tremtyje.  Šiame  romane išskridusios bitės   tai – poetinė metafora, bet  taip pat ir tikrosios sparnuotosios…