Bitininkų  draugijose. Varėnoje apie vietinę tamsiąją bitę

Pagal susirinkusiųjų skaičių, atvykusių į ataskaitinį susirinkimą,  Varėnos bitininkų draugija atrodytų – pati gausiausia  ir drausmingiausia bičiulių organizacija.  Praėjusį sekmadienį, sausio 14 d.  Varėnos   Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklą  susirinko  per 50 šio krašto bičiulių.

Šiandien Dzūkijos bitininkams  aktualiausias klausimas –  bičių rasių laikymas ir priežiūra  savo bitynuose.

Kaip žinia  Dzūkijos  nacionaliniame parke,  Čepkelių rezervate išsaugota ir  pradėta  veisti ir dauginti  vietinė tamsioji bitė  Apis melifera melifera. Šiam projektui   skirtos  nemažos  Europos sąjungos ir  šalies ministerijų lėšos. Projektas tęsis 5 metus. Įgyvendinant šį projektą  būtina išsaugoti, sukurti ir toliau plėtoti uždarą  teritoriją,  kad  vietinės  bitės  negalėtų  kryžmintis   su kitų  rasių   kaimynėmis, mišrūnėmis.

Laikomų bičių rasių apribojimas  yra  tiesiogiai paliečia tuos,  kas laiko bitynus Dzūkijos nacionaliniame parke ir  aplinkinėse teritorijose.

Vietinių   bičių rasių išsaugojimu  susirūpinę  dauguma   Vakarų Europos šalių, įsitikinę  kokį žalingą poveikį daro  išvestiniai hibridai, mišrūnai,  su  neigiamais  ir neprognozuojamais  spietlumo,  piktumo ir kitais, neigiamais  požymiais.   Vietinę  bitę reikia  atrasti, išsaugoti,  kaip vertingą  genetinį pradmenį, paveldą.  Neretai šis   siekis   ir veikla, kuri apima vis daugiau šalių  sutinkama su baime, netikrumu, ir  abejonėmis , ar reikia tai  daryti, kai pasaulis  tiek toli nužengė  selekcijos,  kryptimi? Ar pajėgsime tai įgyvendinti, kai  bičių motinėlių veisimas  ir platinimas tapo pelningu ir sunkiai sukontroliuojamu verslu. Blogiausia yra tai , kad įvežamos motinos  platinamos nepraėjus aklimatizavimo laikoptarpiui

Esame įsitikinę, kad portalui www.bitynai.lt dar ne sykį teks grįžti prie šios temos. Idėja išsaugoti vietinę tamsiąją bitę yra puiki, tik reikia sutelkti pastangas ir vieni kitiems padėti, surasti bendrą kalbą.

Koks gi šiandieninis bičių rasių paveikslas Lietuvoje? Bitininkystės konsultantė Diana Tamašauskienė savo  pranešime  pabandė aprėpti panoramą, kokių bičių ir kiek šiandien turime.  Po sovietmečio  nustojus  masiškai auginti  dobilus,  sumažėjo Kaukazo bičių, kurios savo  ilgais straubliais surinkdavo  itin kokybiško  dobilų nektaro.

Dabar  nuo senų laikų Lietuvoje  paplitusi Karnikos rasė, kuri  per daugelį metų puikiai aklimatizavosi,  neblogai pakelia  temperatūrų šuolius: šalta žiemą  akimirksniu pakeičia pavasaris, o po dienos vėl- šalta žiema. Itališkos  bitės  sunkiai pratinasi  prie temperatūrų svyravimų,, bet šios rasės bičių, ypač aktyviai  dirbant R. Grigaliūno selekciniam  veisliniam bitynui,  šalyje daugėja.

Bucfast  į Lietuvą atkeliavo visai neseniai -1996 metais  ir jau pradeda ,,užkariauti” mūsų bitynus. D. Tamašauskienė atkreipė  dėmesį, kad  Bucfast  ne rasė, o hibridas. Hibridiniu augalus gerai pažįstame daržininkystėje: hibridinės pomidirų, agurkų sėklos savo gerąsias savybes išsaugo  tik trumpam – vienam daržninkystės  sezonui.  Taip ir Bucfasto  šeimą  reikia nuolat atnaujinti grynaveislėmis  motinomis, kitaip jos tampa  piktomis ir agresyviomis.

Diskusija apie vietinę tamsiąją bitė gal  būtų buvusi  dalykiškesnė ir gilesnė , jei renginyje būtų dalyvavę  Gamtos tyrimų centro ir Lietuvos tamsiosios bitės asociacijos atstovai – tiesiogiai vykdantys  iri prižiūrintys  vietinės bitės  plėtros projektą.
Dzūkijos nacionalinio  parko direktorius Eimutis Gudelevičius   patikino, kad Lietuvos Raudonosios knygos  vertinimo komisija , patvirtino, , kad vietinės bitės ,,oficialūs   namai”  dabar yra  Čepkelių rezervatas ir  negrįžtamai  turime visi, ką tai liečia ,  bitės  veislę  gryninti ir sutelktai dirbti, nesišvaistant kaltinimais  soc. tinkluose, ar užblokuojant facebukus, jei  pasakoma kita nuomonė.

O vis tik abejonių  dėl projekto kyla. Pasisakiusieji bičiulis Vytautas Patinskas  išreiškė nerimą, kad negalima pulti į  kraštutinumus, ir vietinę  bitę pradėti platinti po visą Lietuvą, kai nežinome pasekmių. Diplomuota bitininkė Vyta Rusteikienė išreiškė abejonę, kad mokslinis  selekcinis darbas šalyje  per 20 metų yra apleistas, projektus  tenka vykdyti žmonėms  neturintiems  sisteminių profesinių žinių, o  ką jau kalbėti  apie drevinę bitininkystę, kai Lietuvoje  miškuose medžiai ,,Ikea “ baldams  nupjaunami  dar  jiems neužaugus, nepasenus. Į  paskutinį  pastebėjimą, bitininkei buvo  atsakyta: ,,į jaunus  medžius  kelsime  storas kalades – su drevėmis”.

Pasidaliję mintimis  ir priekaišktais dzūkai bitininkai išsiskirstė geros nuotaikos, juk neužilgo  sulauks  bičių apsiskraidymo ir medunešio.

Valentinas Juraitis

Autoriaus nuotr.

Varėnos bitininkų draugijos pirmininkas Dainius Rauckis pasveikino bičiulius ir bičiules

Varėniškius bitininkus aplankė savivaldybės vicemeras Alvydas Verbickas (centre)

Sigitas Vasiliauskas (Medicata)  pasveikino susirinkusius

Diana Tamašauskienė padarė pranešimą apie bičių rases Lietuvoje

Vyta Rusteikienė  pasidalijo savo įžvalgomis

Eimutis Gudelevičius (Dzūkijos nac. parkas) atsakė į klausimus, apibendrino diskusiją

Vytautas Patinskas  išreiškė nerimą, kad negalima pulti į  kraštutinumus