Apie rinkimus į Lietuvos bitininkų sąjungos prezidento postą

Edvardo Tamošiūno nuotr.

Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS)  svetainė informuoja, kad buvo pateiktos 4 kandidatūros užimti Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) prezidento postą. Keistai, o galbūt  ir tikslingai pagal šiandieninį supratimą  formuluojamas  žodis ,,užimti”, ne būti  išrinktam, bet  ,,užimti”. Tarsi prezidento pareigybė yra formali,  neturinti  tūkstančių   šalies bitininkų įgaliojimų. Iš tikro taip nėra, taip neturėtų būti. Prezidento postas, jo pasirinkta komanda yra labai svarbi, svarbu kad ten ateitų žmonės netik dėl garbės, o galintys ir norintys dirbti bendruomenei.Vadovybės kompetencija  ir veikla turi   įtakos kelerių, o gal  net ir keliolikos metų  bitininkystės ūkio raidai šalyje.

2023 m. balandžio 18 d. įvykusio susirinkimo metu LBS valdyba įvertino, kad visos kandidatūros atitinka keliamus reikalavimus, patvirtinti šie kandidatai: Stasys Pliuskys, Algirdas Žiūkas, Juozas Olekas, Arūnas Adžgauskas. Prezidento rinkimai įvyks visuotinio susirinkimo metu, 2023 m. gegužės 20 d., Dar tiksliau nepaskelbta, bet numatoma, kad susirinkimas įvyks Kėdainiuose.

Iki rinkimų  laiko  liko nedaug, suskaičiuotos savaitės, tačiau rinkimų kampanija  vyksta vangokai.

Gal dėl to kaltos ir bitininkų draugijos, iš kurių pusės  nėra iniciatyvos  kviesti  kandidatus ir išklausyti jų programas. Ir  atiduodant balsą ir teikti naujus priesakus veiklai. Kaip žinome, šiandieninė LBS valdyba ir prezidentas atsistatydina,  dėl įvairių priežasčių negalėdami ir nenorėdami tęsti veiklos iki kadencijos pabaigos.

Bitininkų bendruomenėse visgi vyksta diskusijos, kokia linkme plėtoti  ūkį, kokių finansavimo prioritetų siekti. NMA finansavimo įstatų svarstymas užsitęsė.Vieni pasisako, kad  reikėtų ir toliau skirti ES ir Lietuvos Respublikos lėšas   pažangiai įrangai įsigyti, mokymams, ekskursijoms, kiti tvirtina, kad  mūsų  bitininkų  profesinis lygis yra  patenkinamas, o gal  kai kurių grupių  net ir  aukštas. Todėl  būtina sutelkti  lėšas ir pastangas naujų rinkų ir  medaus realizavimo  tarptautinėse  erdvėse paieškoms ir išsaugojimui. Dėl medaus realizavimo nereikia dairytis  toli, svarbu įvesti tvarką šalies rinkoje, aktyviau kovoti su  medaus falsifikavimu, įvežtine žaliava, suteikti daugiau galimybių   vidutinių  bitynų  produkcijos  realizavimui, nes LBS   bendruomenės daugumą sudaro  mažieji ir vidutinio dydžio bitynai.

Bitininkus vienija ir  sutelkia vieši renginiai, šventės. Stebint   vėliausią Vilniaus bitininkų  susivienijimo  šventę, matyti, kad  trūkinėja  bendruomenės viešieji ir bendravimo ryšiai. Susvetimėjame, pasiliekame  bendrauti su kompiuteriais ir  išmaniaisiais telefonais… Rengėjai  tiek daug padarė, pasirengta, o tiek  nedaug žmonių atėjo į šventę, jei ne svečiai iš kitų draugijų būtų  – mažoka.

Žodžiu,  bitininkams yra apie ką pasvarstyti. Maksimalistai sako, kad LBS  reikia pasiekti Lietuvos ūkininkų sąjungos pripažinimo lygio, bet pirmiausia  reikia pradėti nuo savęs,  susimokėti nario  mokestį ir tik po to  stebėti ir reikalauti iš kitų.

Bitynai.lt

inf.