,,Lietuvos bitininkas“ 1/108

Pasirodė  šių metų  ,,Lietuvos bitininko“  pirmasis numeris.  Įžanginiame straipsnyje  Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas Sigitas Uselis pažymi, kad pagrindinis šio leidinio   tikslas skleisti  mokslinę ir praktinę informaciją apie bitininkystę bei bičių produktus taip pat informuoti apie bitininkų sąjungos bei draugijų vykdomą veiklą. Žurnalas  per kurį laiką  nemokamai pasieks visų sąjungos draugijų narius. Tai yra tam tikras  atlygis už jų sumokamą nario mokestį bei tuo pačiu pranašumas prieš kitus kolegas bitininkus, kurie nedalyvauja visuomeninėje veikloje.

Leidinyje pateikiama praėjusių  metų šalies bitininkystės apžvalga, jos autorius  S. Uselis pažymi, kad dirbome  pandemijos gniaužtuose, tačiau metai buvo sėkmingi.

Analizuodamas sumaištį ir painiavą  bitininkystės terminijoje akademikas, prof.,habil. dr. A. Skirkevičius pateikia ir pagrindžia keleto  terminų tikslingumą. Ši publikacija  skatina susimąstyti, kodėl mes  dar neturine bitininkystės, medunešio augalų ir kitų žemės ūkio terminų žodyno.

Dr. L. Blažytė – Čereškienė pateikia  klausimyno apie bičių žiemojimą paaiškinimus. Surinkti statistikos duomenys turėtų tiksliau įvertinti   šiandieninę ūkio padėtį ir mokslininkams, Žemės ūkio ministerijos  vadybininkams padėtų priimti pagrįstus sprendimus.

Išsaugodami ,,Lietuvos bitininko“  tradiciją  tęsiame  pasakojimus  apie   šalies bitininkų draugijas.  Jų turime  45. Žurnalo redaktorius V.  Juraitis pateikia pasakojimus apie Lazdijų ir Joniškio draugijų bitininkus.

Su nauja  rubrika  Bityno testas, siekiame  įvertinti bičiulio bityną . Padėti kaimynui, bičiuliui. Pasikvietę patyrusį patyrusį  bitininką, ateiname pas naujoką.  Pastebime  klaidas, ir neatliktus   būtiniausius darbus. Pirmoji viešnagė pas Liną Ošiką Lazdijų rajone parodė, kad tvarkomasi  neblogai.

Kokia bitininkystės  paveldo padėtis šalyje? Publikacija apie muziejų Stripeikiuose.

Baltijos krašte bitininkaujame – ne vieni. Pateikiama informacija apie estų, latvių, baltarusių bitininkystės leidinius.

Šis žurnalas platinamas  LBS, o tie draugijų nariai, kurie pareiškė norą,ir pateikė  leidinio redakcijai  savo adresus nemokamai gauna žurnalą  paštu  į namus.

Šviežią numerį galima įsigyti  ir ,,Bičių korio“, ,,Wilaros” parduotuvėse. Taip pat žurnalą į namus gauna  prenumeratoriai, ištikimieji skaitytojai – šiandien jų turime  227 . Šis žurnalo numeris išėjo 2800 egz. tiražu.

Maloniai kviečiame tapti žurnalo autoriais, siūlyti straipsnių temas ir problemų sprendimo būdus.