Vilniaus bitininkų susivienijimo ataskaitinis susirinkimas

 

Praėjusį savaitgalį, vasario 25 d., įvyko Vilniaus bitininkų susivienijimo ataskaitinis-rinkiminis  susirinkimas.

Pranešimą – ataskaitą apie praėjusius metus padarė susivienijimo pirmininkas Tadeušas Gotovskis. Ši bitininkų organizacija viena seniausių šalyje, šiemet atšventė 50 metų jubiliejų. Organizacija turi 199 narius,   vienija  Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Šalčininkų  rajonų bitininkus, organizuoja renginius, pagal galimybes  vysto bitininkystės plėtrą regione.

Revizijos komisijos pranešime buvo pažymėta, kad praėjusieji metai   susivienijimui buvo nelengvi, didėjant infliacijai, o medaus  produktų kainoms nekylant teko pasitenkinti kukliu uždarbiu. Susirinkime pasisakiusieji  Stasys Buteliauskas, Kazys Sadaukas, Adolfas Kuklys ir kiti pažymėjo, kad reikėtų  efektyvinti  naujose patalpose įsikūrusio ,,Bitinėlio” parduotuvės veiklą.

Susirinkimui pirmininkavo UAB ,,Bičių korys” direktorius  Jonas Juodvalkis. Susivienijimo narių atstovai, kuriuos sudarė 35 delegatai,  įvykusiuose rinkimuose  susivienijimo pirmininku išrinko Tadeušą Gotovskį.

Buvos svarstomas organizacijos stojamojo ir metinio nario mokesčio klausimas. Po diskusijų nupręsta, kad stojamasis nario mokestis nuo šių metų bus 25 eurai,  metinis – 30 eurų. Buvo aptarti ir kiti organizaciniai klausimai, kalbėta apie  glaudesnį tarpusavio bendravimą. Bitininkas Dainius Noreika, moderuojantis facebuko platformą Vilniaus bitininkai paklausė, kas iš susirinkusių naudojasi elektroniniu paštu ir facebuku? Rankas pakėlė tik 4 iš 20 dalyvaunčių rinktinių  delegatų. Šis rodiklis verčia susirūpinti, kaip mūsų bendruomenę pasiekia naujausios žinios, pažangi patirtis.

Bitynai.lt  inf.

Nuotraukose: Susirinkimo metu

Valentino Juraičio nuotr.