Vartant Žinyną-kalendorių 2022m. bitininkams

Neseniai ,,Pegasų” knygynų tinklo lentynose ,,Bičių korio”, ,,Willaros” bitininkystės reikmenų parduotuvėse, pasirodė ,,Bitininko kalendorius- žinynas 2022 m.” Šį leidinį sudarė ir daugelio straipsnių autorius yra žurnalistas, fotografas Valentinas Juraitis. Ta proga jį kalbina Asta Petrulionytė.

Specifinį leidinį sudarei tikriausiai neatsitiktinai. Kokia tavo patirtis bitininkystėje?

Mano stažas kuklus – šešeri metai, niekas iš mano giminių bitėmis nesidomėjo, dabar prižiūriu per dvidešimt bičių šeimų.

Savo pirmąsias bitininkystės pamokas ir paskatą gavau iš kaimynės Vilniaus rajono kaime ponios Janinos Liachovič. Ji padovanojo du senovinius avilius, sukaltus iš storų lentų, meistrautus dar pokaryje. Tie sakingos eglės Dadano konstrukcijos aviliai, mano bityne puikuojasi ir šiandien, bitės jaukiau gyvena nei kituose, moderniasniuose. Džiaugiuosi, kad paskatą bitininkauti gavau iš gražios, pavyzdingos  šeimos.

Kai ponia Janina eidavo pro mano sodybą, pakviesdavau ją išgerti kavos, arbatos. Guvi senutė, nuo jos lūpų nesuslysdavo šypsena, dėl optimizmo ir gerumo sulaukusi garbingo amžiaus, peržengusi devynias dešimtis, prisimindavo kaip jie su vyru kūrė ūkį, gavę žemės, suritinę keturis akmenis į kampus pasistatė namą, išaugino šeimą,trys vaikai ir visi tapo mokytojais. Šalia augęs miškas dukart kirstas ir dukart užaugo…

Jos velionis vyras Františekas ne tik sėkmingai bitininkavo, bet ir buvo puikus sodininkas, kaimynams sodus padėjo įveisti, pasodino medžių, įskiepijo gerų veislių.

…Vėliau turguje specialiai pirkdavau medų, kad bitininkai su manimi noriau kalbėtųsi, pamokytų. Geras pamokas gavau iš Dzūkijos bitininko Juozo Kuklio, Labanoro girių senbuvio Algio Jurkėno. Būdamas fotografijos žurnalo „Vyzdys”, svetainės leidėju ir redaktoriumi nuolat skaitau ir bitininkystės periodiką: „Lietuvos bitininką”, rusų „Pčelovodstvo”, baltarusių „Sadovod i ogorodnik”, amerikiečių „Bee Culture” ir kt. Kolegos bitininkai man davė pasinaudoti senų bitininkystės žurnalų komplektais. Daug gerų patarimų radau senuose ,,Mūsų sodų” numeriuose. Vertindamas švietėjišką žiniasklaidą pasakysiu, kad geriausi metai nuoširdžiai tarnaujantys skaitytojui buvo 1960 -1970 metai. Kaip ne keista: Chruščiovo- Kenedžio šaltojo karo laikotarpis. Nesvarbu, ar būtų rašyta lietuviškai, ar rusiškai, angliškai.

To meto leidiniuose radau daug švietėjiškų populiariai parašytų straipsnių. O vėlesniu laikotarpiu periodikoje – tuo blogiau: visur atvira, ar užslėpta reklama. Jei ką nors gero ir pataria, tai, žiūrėk, siūlo vaistą, ar prietaisą, reikmenį, kurio tau visai nereikia..

Šituos bjaurius triukus, pataikaudami reklamdaviams, mes žurnalistai, tarp jų ir aš, esame ,,sugriešiję”, išbandę… savo leidiniuose. Dabar kasdien šitaip ciniškai ,,griešijame” ir neprašome atleidimo…

Sudarydamas leidinį apie ūkio šaką pasižiūrėjai įvairiais pjūviais. Ir kritiškai. Koks tavo akimis statistinio mūsų bitininko socialinis portretas?

Man regis, ilgainiui mūsų bitininkai tampa panašūs į bites netgi savo išvaizda. Nosys tampa ilgesnės ir kumpos. Kaip tranų ar bičių motinėlių…Apskritai kalbant – tai puikūs žmonės. Tampa darbštūs kaip bitės, susikaupę ir ištvermingi, nes kitokie neišlaiko bityno, bet, blogiausia – tampa smulkmeniški.

Statistika skelbia, kad pas mus yra 12 tūkst. bitininkų. Ši bendruomenė nevienalytė. Šalia  pažangiai ir našiai ūkininkaujančių yra nemažai  bitynų , kur  turima 40 avilių , o tegyvena 5-6 šeimos…Apmaudu, kad  bičių  neprižiūrėjus pagal šiandieninius varozės reikalavimus, bičių šeima pranyksta  per metus – dvejus.

Taigi yra neartų dirvonų, ir nemažai. Tai švietėjiškas mūsų išleistas  kalendorius – žinynas tik  dalį problemų  gali pagvildenti.

Dar pridursiu, mūsų Lietuvos bitininkai, skirtingai nuo bičių šeimos tvarkos, kur yra griežta subordinacija ir vadovauja bičių motinėlė tarsi faraonas, yra išsiskaidę ir nevieningi.

Ne vienas jų nori būti vadukais, bet ne eiliniais rikiuotėje. Šalyje veikia apie dešimt asociacijų. Skaitlingiausia – Lietuvos bitininkų sąjunga. O kai reikia ūkiškai įsisavinti paramos lėšas, apginti savo medaus rinką organizuotumo trūksta, įvesti tvarką neužtenka jėgų.

Šiemet liko neįsisąvinta paramos bitininkystei lėšų už 150 tūkst. eurų.

Be ditirambų valdžiai reikia pažymėti, kad kaimyninėse Lenkijoje, Baltarusijoje yra įšsaugotos bitininkystės mokslo ir švietimo įstaigos, o pas mus tokie centrai, kaip Dotnuvoje, seniai uždaryti, arba merdėja.

Palyginkime skaičius. Žemės ūkio ministerija, skirstydama lėšas mokslo darbams Lietuvos konsultavimo tarnybai 2021 m. skiria 413 tūkst. eurų, o mokslininkams – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijai – buvo skirta tik 9 tūkst. eurų. Bet, jeigu žvelgsime optimištiškai, tai medus – ne deficitas. Braška lentynos ir prekystaliai…

Yra daug ir ne tik lietuviško. Mūsų bitininkų konkurentai – ukrainaičių ir kiniečių medus.

Bet mūsų lietuviškas medaus – žymiai geresnės kokybės. Apie tokius bitininkus, medaus rinkėjus ir rašome žinyne.

Siekdami išsamiau papasakoti apie mūsų šalies ir pasaulio bitininkų padėtį Vokietijoje, Šveicarijoje, JAV pasitelkėme patyrusių mokslininkų patirtį.

Viena ar kita forma leidinyje pristatomi: prof. habil. dr. A. Gendrolis, prof. habil. dr. A. Skirkevičius, prof. habil. dr. A. Maruška, dr. V. Salinka, apiterapijos specialistas S. Vasiliauskas, dr. V. Kaškonienė, dr. J. Kretavičius, neseniai palikęs mus žymusis bitininkystės selekcininkas J. J. Balžekas, bitininkystės motinėlių augintojai R. Grigaliūnas, I. Masiulis, V. Girdauskas, bitininkystės lektorius, naturalių bitininkystės būdų propaguotojas L. Tarakevičius, bitininkai V. Kondrotas, G. Dulka, punskietis P. Vitkauskas.

Taip pat savo patirtimi, paslaugomis dalijasi bitininkystės įrangos stalius D. Markevičius, lietuviško midaus virėjas-kraštotyrininkas A. Jonionis, bičių makro fotografas E. Kavaliauskas ir kiti.

Kuo pasitalkino tau fotografija?

Kadangi dabartiniai fotoaparatai dar ir filmuoja, tai daugelį bitininkų nufilmavau. Mūsų kūrybinė komanda sumontavo į filmukus ir patalpinome svetainėje www.bitynai.lt

Leidinys ,,Bitininko kalendorius – žinynas 2022 m.” gausiai iliustruotas, spalvotas, jame daug patarimų kaip prižiūrėti bites įvairiais metų laikais. Aktualiausios temos pateiktos lakoniška klausimų-atsakymų forma. Tokių klausimų – atsakymų paskelbta 64. Gali būti įdomūs ir nesidomintiems bitėmis.

Daugiau informacijos galima gauti:

www.bitynai.lt  redakcijoje 

info@vyzdys.com , mob. tel. 8698 34635

 

prof. habil. dr. A. Skirkevičius                                       L. Tarakevičius

                                

  

Šventė Žagarėje                                             „Willara” direktorius G. Olsevičius

 

Šventė Gelgaudiškyje                                „Bičių korys” direktorius J. Juodvalkis

 

Doc. dr. A. Amšiejus