Jubiliejinė paroda ir akademiniai skaitymai, skirti akademiko Algirdo Skirkevičiaus 80-mečiui

Lietuvos mokslų akademiojoje (LMA) įvyko renginiai skirti akademiko profesoriaus, habilituoto daktaro Algirdo Skirkevičiaus 80-mečiui. Juos organizavo LMA biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, LMA Vrublevskių biblioteka, Lietuvos bitininkų sąjunga, LMA skyrius ,,Mokslininkų rūmai”

LMA Vrublevskių bibliotekoje buvo atidaryta jubiliejinė mokslo darbų paroda „Feromonai, bitės ir medus“ (1 pav.). Paroda lankytojams suteikė galimybę susipažinti su eksponatais iš asmeninės akad. A. Skirkevičiaus kolekcijos: apdovanojimais, dokumentais ir nuotraukomis, mokslo publikacijomis (straipsniais, monografijomis, vadovėliais, žodynais ir kt.), darbais apie feromonų tyrimus, bitininkystės problemas Lietuvoje, recenzijomis apie akad. prof. habil. dr. A. Skirkevičiaus darbų ciklo „Feromonai“ koncepcijas, naujumo elementus ir jo darbų svarbą mokslui, pristatyti jo redaguoti leidiniai, apžvelgta pedagoginio darbo ir gyvenimo metai, iliustruota veikla Lietuvos mokslų akademijoje, akad. A. Skirkevičiaus prisiminimai apie jo mokytoją akad. J. Kriščiūną, Lietuvos bitininkus ir ne tik. Viename iš ekspozicijos skyrių apžvelgta veikla Lietuvos bitininkų sąjungoje, mokymai bitininkauti. Parodą, kuri buvo eksponuojama 2019 m. vasario 4–15 d., parengė Audrė Trumpienė, Rūta Kazlauskienė, Sigita Dagienė.

Per parodos atidarymą gausus lankytojų būrys domėjosi eksponatais, norėjo išsakyti savo nuomonę ir pasveikinti jubiliatą. Parodą atidarė LMA Vrublevskių bibliotekos mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė. Pristatymams vadovavo parodos rengėja bib­liotekininkė Audrė Trumpienė. Apie akad. A. Skirkevičiaus nuopelnus mūsų šalies bitininkystei kalbėjo ir jubiliejaus proga Lietuvos bitininkų sąjungos narių bei jos valdybos narių vardu sveikino LBS viceprezidentas doc. dr. Algirdas Amšiejus (2, 3 pav.). Seimo Kaimo reikalų komiteto vardu jubiliatą pasveikino komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas (4 pav.) . LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius kalbėjo apie jubiliato darbų naudą. UAB „Bičių korys“ direktorius Jonas Juodvalkis (5 pav.) atkreipė dėmesį į akademiko tvirtumą ir atsparumą pasipriešinant įvairioms bitininkystės Lietuvoje žlugdymo formoms. LBS valdybos narys, Kretingos bitininkų draugijos pirmininkas Augustas Latakas informavo, kad už nuveiktus darbus A. Skirkevičius išrinktas Žemaičių kultūros draugijos garbės nariu ir įteikė jam Žemaičio pasą (6 pav.). Jubiliatą sveikino Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovas akad. Gediminas Valkiūnas su laboratorijos atstovais, akad. Vytas Tamošiūnas, buvusios Ekologijos instituto Chemorecepsijos laboratorijos darbuotojai, giminės, artimieji ir kt. Vėliau akad. A. Skirkevičius dalijosi prisiminimais apie parodoje eksponuojamus darbus (7 pav.).

Po jubiliejinės parodos atidarymo iškilmių LMA mažojoje konferencijų salėje vyko LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus organizuojami ilgamečio Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto profesoriaus, LMA akademiko, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidento A. Skirkevičiaus akademiniai skaitymai „Feromonai, bitės ir medus“ (8 pav.). Akademikas ilgus metus tyrė vabzdžių fiziologiją, jų feromoninę komunikaciją, bičių šeimų elgesį ir organizacinę struktūrą, produktyvumą. Už tyrimų ciklą autorius apdovanotas valstybine premija. A. Skirkevičius puoselėja ir praktinę bitininkystę, nuo 2006 m. vadovauja Lietuvos bitininkų sąjungai.

Savo pranešime akademikas apžvelgė bitininkystės raidą Lietuvoje, neišspręstas problemas, naujus iššūkius bitininkystėje, kalbėjo apie feromonų įtaką vabzdžių komunikacijai, bičių reikšmę ekosistemoje, jų produktyvumą, medaus kokybę. Su akad. A. Skirkevičiaus moksline ir organizacine veikla supažindino LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas.

Akademiko jubiliejui skirtame renginyje meninę programą atliko Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokiniai Julija Vaitoškaitė ir Rugilė Klimaitytė (mokytoja Laima Domikaitė), akordeonistas Vidmantas Bražinskas (mokytoja Nijolė Vigelienė) ir pianistė mokytoja Vaiva Blažienė.

Šventinę popietę LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. V. Kučinskas įteikė LMA Prezidiumo ir Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus padėkos raštą už nuopelnus mokslui, patvirtintą LMA prezidento akad. Jūro Banio ir skyriaus pirmininko parašais (9 pav.). Buvęs akad. A. Skirkevičiaus disertantas, dabar Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro direktorius akad. Vincas Būda įteikė savo profesoriui jubiliejinį sveikinimą (10 pav.). Žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio vardu pasveikino patarėjas Rimas Krasuckis, o patarėjas Alvydas Aleksandravičius įteikė ministerijos Garbės ženklą (11 pav.). Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. specialistas Antanas Paliutis pasveikino jubiliatą ir įteikė tarnybos direktoriaus Dariaus Remeikos pasirašytą padėką už ilgametį ir sėkmingą bendradarbiavimą rengiant mokslines konferencijas, organizuojant praktinius mokymus veterinarijos gydytojams ir jauniesiems Lietuvos bitininkams bičių užkrečiamųjų ligų srityje (12 pav.).

Jonas Dmukauskas
Mokslinis agronomas

iš,,Lietuvos bitininkas” 2019 01

Nuotraukose:

Akademiko Algirdo Skirkevičiaus paskaita LMA mažojoje salėje.

A. Skirkevičiaus jubiliejinės parodos stendas su autoriaus knygomis ir leidiniais.

UAB „Bičių korys“ direktorius Jonas Juodvalkis (dešinėje) perduoda jubiliatui įmonės darbuotojų sveikinimus ir linkėjimus.

Šeimyninė akimirka. Iš kairės akad. Algirdas Skirkevičius, dukra Gražina Raišutienė, dukra prof. dr. Aušra Mongirdienė, žmona dr. Zuzana Skirkevičienė, anūkai Audrius Raišutis ir Ugnė Raišutytė.