Diena po dienos. Bitininkavimo darbų gerinimas

Šiuo metu šalyje suskaičiuojama per  10-12 tūkst. ( skaičius svyruoja – nelygu, kaip pakelsi statistikos girnas)  bičių prižiūrėtojų.  Tie  bitynai  vienas į kitą  nepanašūs. Keletas  stambiausių ūkių turi  po tūkstantį  ir  daugiau šeimų, juos galime suskaičiuoti ant pirštų.

O didžioji mūsų bitininkų  dauguma  prižiūri  nuo  penkių iki dešimties– penkiasdešimties  bičių šeimų. Taigi galima pasakyti, kad  mūsų šalies  bitininkystės sektoriuje    vyrauja  mėgėjiška veikla.

Nors ir dedama nemažai pastangų, nuolat   mūsų šalies valstybinės institucijos,  panaudodamos  biudžeto, ir  ES lėšas, suteikia paramą bitininkams ( per 1 mln. eur. kasmet ), vykdomos mokymo programos, tačiau  efektyviai ir  planingai įdiegti  naujausius mokslo pasiekimus sunkiai pavyksta. Tai pirmieji įgyvendina stambiausi mūsų bitynai.

O kiti?  Ką jau bekalbėti. Jei pažymėsime ir tą  faktą,  kad  mokymo įstaigose Lietuvoje jau  neberuošiami bitininkystės specialistai.

Kada paskutinis absolventas gavo bitininko diplomą?

Paklauskime   bičiulių, pažįstamų kaimynų ir jie atsakys.   Bitininkystės  diplomą proftechninėje  mokykloje,  technikume,  ŽŪ akademijoje    gavo    prieš   20 metų.  Kai kurie iš šių diplomantų  dabar yra žinomi bitininkai,  sėkmingai  tvarko ir veda savo ūkius. O kokias sistemines  žinias gauna šiandienos pradedantys bitininkai?

Ar įmanoma  vidutinio bityno savininkui, neturinčiam  sisteminių  žinių,  pasitelkti   mokslo pagrindus   ir  tvarkyti  savo bičių ūkį?

Klausimas sudėtingas?

Pirmiausia  reikia žinoti, ko sieki.  Kokios rekomendacijos  ir kokia koncepsija yra teisinga?

Dar vienas dalykas  yra  labai svarbu žinoti , ir kuo galima  tiksliai, kas dedasi avilyje,  kokia padėtis bityne, kai bitynas toli nuo tavo namų. Ne be reikalo  pažangiuose  bitynuose   sparčiai diegiamos  monitoringo,  bičių stebėsenos  sistemos.

Šių sistemų ir modernizavimo tikslas  yra   žinoti ir  sugebėti valdyti bičių šeimą, tinkamai panaudoti  biologinį  jos potencialą  visais  jos gyvenimo periodais  atsižvelgiant  į gamtines klimatines vietovės sąlygas.

O šitai pasiekti   dirbant su tradiciniais Dadano aviliais yra sunku, nes jie tam nepritaikyti.  Gal todėl  nustembame,  kad  mūsų bitynuose surenkama  nevienodai medaus.

Patyręs  bitininkas  iš akies,  apytiksliai gali pasakyti : kas, kaip ir kodėl? Bet negali tiksliai atsakyti, kiek jo šeimoje perų ir bičių. Todėl šeimoje  kažko  trūksta, o kažko per daug.

Pavasarį paprastai   trūksta  skraidančių bičių, skrendančių į darbą  per gegužės medunešį. Ir  mažai  dirbančių  avilio viduje, prižiūrinčių perus. Ir tada  imame šeimą  stiprinti įvairiais  papildais, priedais.

Ne visada pritarčiau populiariam obalsiui : ,,geriausia išeitis – stipri šeima. O jei bičių priaugo pe rdaug, galima  susikurti šeimelę“.

Patyrę bitininkai sako, kad   atliekamų , atsarginių bičių nebūna, verčiau jų nereikia  priauginti. Geriau  jų  tegul būna  mažiau,  bet  išauga stipresnės, gyvybingesnės. O šeimelės medunešio nepagausins, nes  jų struktūra  nepritaikyta  ateinančiam medunešiui.

Prasideda medunešis, bičių daug, motina toliau deda kiaušinėlius, jos darbą apriboti sunku.Vieni bitininkai tai daro apribodami, susiaurindami perų dėjimo erdvę, motiną uždarydami į izoliatorių…

Medunešis baigėsi, bičių daug, o medaus mažai. Štai kodėl nustembame,  kai bityne pamatome   didelio spartaus darbo regimybę, o koriuose rezultatai – kuklūs. Dar  labiau nustembame besidžiaugdami –  šeima stipri, keliaus žiemoti.  Bet tenka nusivilti , kai pavasarį pamatome  lizde   maisto nedaug belikę, o  avilio  dugne daugybė  mirusių bičių.

Bitininkavimo kasdienybėje, vienas svarbiausių dalykų siekti , kad šeimos būtų vienodo stiprumo. Ir tai pasiekti būtina, bent jau mano bityne tai  yra  planuojama siekiamybė.

Tam reikia  ir patirties, ir  pastangų , ir svarbiausia – žinių.

Keletą metų  bandau  susikurti  racionalią  bičių laikymo sistemą, kuria rekomenduoja mokslininkai, bičių ūkio vystymo strategai.

  X Ganyklos  regione. Būtina  ištirti ir išsiaiškinti kokiu grafiku, ir iš kur  bitės rinks medų.Pačiam bitininkui  auginti, sodinti medunešius augalus.  Tai keblus klausimas,  jei  pats nesėji ir nepjauni , neturi žemės plotų. Intensyvėjant bitininkystei,  medunešio plotai neretai būna jau  užimti kitų bitininkų

X  Reikia apskaičiuoti, kiek  skraidančių darbininkių  ir  avilio  viduje tvarkančių, ir  kiek perų  turi kiekviena šeima siekiant  našiai išnaudoti kiekvieną medunešį.

X  Išsiaiškinti motinos dėslumą,  kada ir kiek  motina  gali dėti kiaušinėlių, kad šeima  turėtų  turėti reikalingą ir bičių,ir perų kiekį.

X  Žinant  motinų galimybes, reikia patikrinti, ar tikrai  jos gali ir pajėgs įgyvendinti  šį darbą.

Visi pritars, sėkmingą bitininkavimą  lemia  geras bityno reikalų žinojimas. Neveltui vienas mano bičiulis  Česlovas sako,  į savo  tris bitynus nueinąs  keliskart per dieną.  Ir dar  sostinės  Kalvarijų turguje suspėjąs   vieną – dvi dienas per savaitę  prekiauti  bityno produktais.

Eiti kasdien į bitynus, gal būt ir malonu, bet  tai  sunkus archajiškas darbas, žinant , kad  šiuolaikinis mokslas ir  pramonė  jau siūlo  efektyvios bičių stebėsenos įrangos. Lietuvoje  ši įranga   lėtai skinasi kelią,  nes siūlomi netobuli ,nepatikimi  monitoringo sprendimai, kurie nuvilia  bitininkus, nors  už tą įrangą, kuri neveikia, dažnai sugenda, būna  sumokėję apvalią sumelę. Tai neskatina pažangos. Todėl bitininkams reikėtų būti apdairesniems, pasižiūrėti ,ką siūlo  tarptautinės monitoringo rinkos lyderiai, pasidairyti internete,  neužsisklęsti vietiniame rate.

Tai ką  išdėsčiau,  galbūt ir sudėtinga  įgyvendinti  vidutinio  bityno savininkui ,  bet be šito, vėl stebėsimės ir verkšlensime,  kodėl vieni medaus  išsuka daug, o kiti, prižiūrėdami tiek pat šeimų, – mažai. O kur dar  džiaugsmai ir pasitenkinimas įsisavinus  žinias –  rūpintis bitėmis ir savo gerove.

Valentinas Juraitis

autoriaus nuotr.