Bitininkų šventė Žagarėje

Įspūdžiai iš šventės Žagarėje

Bitininkų šokiai Žagarės stadione. Išmaišęs vos ne visą Lietuvą ir ir nemažai pasaulio dar nebuvau buvęs Žagarėje, esančioje tik trys žingsniai iki Latvijos sienos. 
Važiuodamas per Šiaurės Lietuvą pirmąkart pamačiau gražius Žeimelio, Joniškio miestus. Tik derlingus laukus užvaldęs stambių ūkių kapitalas. Vienkiemiai ištušėję, , o ir tų beveik nėra. Krašovaizdis panašus į celina(rus.plėšinius) .Tas klaidingas požiūris naikinti vidutinį verslą, pardavinėti miško rastus, o ne baldus, grūdus, o ne bandeles, ko nedaro net vokiečiai, neperka galingiausių kombainų, neduoda valios prekybos centrams mums dar ilgai atsilieps.
Žagarė priminė man mano studijų bičiulį šaškininką , psichologą Algį , su kuriuo gyvenau VU studentų bendrabutyje ,,čiurlionkėj”., dešimt vietų kambary.

Į Žagarę atvedė bitininkų suvažiavimas, bet ne tik paskaitos sudomino, ar susitikimai su bitininkais Juozu iš Palangos ir Algiu iš Labanoro. Sudomino ,,senimo ” šokiai.Ir nusprendžiau, kad reikia nufotografuoti…
Kažkaip tuose vaizdeliuose šokiuose pamačiau Boriso Michailovo iš Charkovo fotografiją, kurio kūryba mane visuomet žavi, neleidžia būti abejingu. Mačiau ,bitininkės šypsosi ir džiaugiasi, kad juos šokdina jų vyrai- seniai. Jų akyse galėjai įskaityti daug ką:,,Tu senas pirdaliau tiek man skausmo sukėlei per 40 metų , bet vis tiek esi brangiausias…”
Šokiai Žagarės stadione priminė fotografiją to paties Boriso Michalovo, iš Charkovo , kuris 2000 m. buvo apdovanotas Hasselblado premija, vienu iš aukščiausių fotografijos apdvanojimų( apie kaikuriuos šios premijos laureatus ir ne tik apie juos galima paskaityti www.vyzdys.com /rubrikoje Kūrybos galerija, apie kitus dar parašysim). Borisas Michailovas kažkaip kietai ir skaudžiai suvokia ir rodo pasaulį. Matyt reikia gimti žydu , kad taip jautriai suprastum ir parodytum kito žmogaus skausmą. Savo dokumentinio meno fotografijomis jis pelnytai pasaulyje pripažintas ,,sovietinio backgroundo” utopijos griuvimo, humanistinės fotografijos lyderis. Kalba su skausmu ir jumoru.Tai netik jo įsimintinos fotografijos: sutenerių supardytos prostitutės išrengtos nuogos pozuoja ant motinų kelių, bet ir eilinės situacijos kasdienybėje: pagyvenę žmonės šoka gatvėsė. Šokiai senimo.
Tik Žagarėje šokių vaizdelis buvo švelnesnis. Bičių, kurios yra darbščios žiaurios,pareigingos, godžios ir bekompromisės, bitininkai sergėtojai, prižiūrėtojai yra švelnesni ir atlaidesni.

Valentinas Juraitis

Autoriaus nuotr.

Bitininkų šventė Žagarėje 2018 m.
8.00 – 10.00 val. Dalyvių atvykimas, šventės em-blemų įsigijimas, įsikūrimas Žagarės hipodrome. 10.00 – 11.00 val. Šv. Mišios Naujosios Žagarės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Tradiciškai buvo pagerbti mirę bičiuliai ( jų pavardes praneškite iki lie-pos 30 d. el. p., ggelziene@gmail.com tel. + 370 628 16107 ir pašventintas medus (šventinimui padėsite du indelius, o pasiimsite vieną).
11.00 – 12.30 val. Iškilmingas bitininkų draugijų eisena su vėliavomis ir kita atributika nuo bažnyčios iki šventės vietos. (atsakingas S. Uselis, tel. + 370 699 18861).
13.00 val. Oficialus šventės atidarymas:
• Trumpas šventės dalyvių pasveikinimas ( Kirnaičių folklorinis ansamblis „Klėčia“ Vadovas Gediminas Andrašiūnas).
• LBS prezidento, prof. habil. dr. A. Skirkevičiaus sveikinimas
• LBS vėliavos pakėlimas.
• Šventės regalijų perdavimas.
• Svečių pasisakymai.
• Konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2018“ nugalėtojų paskelbimas.
• Apdovanojimai.
14.00-16.00 val. Paskaita tema „Daugiaaukščiai aviliai ir bitininkavimo technologija“ (doc. dr. Algirdas Amšiejus). Paskaita vyko Žagarės dvaro rūmų terasoje (Malūno g. 1. Žagarė, Atsakinga Eglė Ginkuvienė, tel. +370 686 16671).
14. 00 val. Lietuvos bitininkų sąjungos rengiami konkur¬sai tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“:
14-15 val. Paroda-degustacija „Buvo gera gaspadinė“. Maistas iš bičių produktų ir jo pristatymas. (Atsakinga Birutė Budreckienė, tel.+370 675 40650).


14-16 val. Konkursas „Savos gamybos bitininkavimo inventorius”. (Atsakingas Jonas Juodvalkis, tel. +370 611 14023).
15-16 val. Konkursas „Bitutė ratuota“. Piešia jaunieji biti-ninkai.(Atsakinga Gitana Gelzienė, tel. +370 628 16107)
16-17 val. Konkursas „Pagauk bičių motiną nukleuse, pažymėk ir įleisk į narvelį su bitėmis“. (Atsakingas Algirdas Amšiejus, tel. +370 686 47916).
16.00-17.30 val. Bitininkų meistriškumo varžybos. (Atsakingas Gediminas Olsevičius, tel. +370 65067555).
Konkursas „Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šian-dien“. (Atsakingas S. Uselis, tel. + 370 699 18861). Vertinime dalyvauja visų konkursų atsakingi asmenys.
17-19 val.. Bitininkų jėgos išbandymo varžybos (Atsakingas Romualdas Zdaniauskis, tel. +370 685 12100).
15 -18 val. Modifikuotų erkių atsikratymo rungtis. Nektaro nešimas. (Atsakingas Donatas Abrutis, tel. +370 61269114).