Aplankė  bitininko kunigo Juozapo Ambraziejaus kapą

Grupė  Vilniaus bitininkų susivienijimo  bičiulių per  Advento laikotarpį, artėjant šv.Kalėdoms ir Naujiesiems  metams  prisiminė  mūsų  žymiąsias asmenybes ir bitininkus, kurie  daug nuveikė visuomenės labui Vilniaus  krašte  ir yra palaidoti Rasų kapinėse.

Vienas tokių yra  kunigas  Juozapas Ambraziejus (1885-1915)  savo ryškia  asmenybe atsiskleidęs įvairiose veiklose:  visuomenės  veikėjas, kultūrininkas, Vilniaus Steigiamojo  Seimo delegatas,  leidinių  ,,Šviesa“ , ,,Lietuvos bitininkas“  leidėjas ir redaktorius. Ir be abejo – bitininkas,  apiterapijos pradininkas.

Gruodžio popietę, ant J. Ambraziejaus kapo buvo  padėta gėlių , uždegtos žvakutės ir prisiminti  šio iškilaus  bitininko geri darbai. Tai pat buvo pasidžiaugta, kad ir kiti šalies   bitininkai pagerbia išėjusiųjų atminimą.  Gražų pavyzdį rodo Kretingos bitininkai,  prižiūrėdami vienuolio J. Pečkaičio (1885-1925) kapą, savo iniciatyva yra pakartotinai išleidę    fotografuotinį  J. Pečkaičio vadovėlį ,,Bitininkas“. Daugiau apie šių ir kitų asmenybių biografijas  publikuojama neseniai išleistame  leidinyje ,,Bitininko kalendorius, žinynas 2023“.

 

Nuotraukoje: Grupė  Vilniaus bitininkų susivienijimo  bičiulių

aplankė J. Ambraziejaus kapą Rasose.