Apie vietinę tamsiąją bitę

 

Vilniaus  bitininkų susivienijime  tęsiamas paskaitų  ciklas  aktualiausiomis bitininkystės temomis.

Šį kartą   jau  tradicine  tapusioje   sostinės bitininkų  susirinkimo vietoje,  J. Ivaškevičiaus mokykloje , Gamtos tyrimų centro    darbuotoja  dr. Laima  Blažytė – Čereškienė   skaitė paskaitą – pranešimą ,,Tamsiosios medunešės bitės situacija Lietuvoje ir kitose šalyse“. Šio centro kolektyvas vykdė projektą, kurio metu  buvo   tiriama    šalies vietinių  bičių populiacija ir   ieškoma  kuriose mūsų šalies teritorijose    yra daugiausia ir   išlikusių  bičių  Apis melifera melifera.  Tokių vietovių  surasta nemažai. Pavyzdžiui Tauragės r. rasta  daugiausia bičių, kurios pagal fenotipines ir kai kurias  kitas savybes galėtų būti vietinės  bitės arba jų mišrūnės. Kituose rajonuose taip pat  aptikti  vietinių bičių židiniai.

Atpažįstant vietinę  bitę   pirmiausia atkreipiamas  dėmesys į savitą jos spalvą, o tiksliau nustatoma pagal bitės sparnelio  konfigūraciją, taip pat kitus genetinius požymius, kurie atliekami  laboratorijose.

Lietuvos vietinių bičių Apis melifera melifera  genofondo išlikimo galimybių įvertinimo  projektas  vykdomas  pagal  2020 -2021 metų  pagal  ŽŪM Bitininkystės rėmimo programą.

Asociacija ,,Lietuvos tamsioji bitė”  kartu su Dzūkijos nacionaliniu parku vienoje  miškingiausių vietovių Čepkelių gamtiniame rezervate įrengė  izoliuotą  vietinių bičių  motinų poravimosi punktą. Tai  suteiks galimybę plėsti ir dauginti vietines bites  visoje šalyje.

Apžvelgdama  tamsiosios  bitės  paplitimą ir šių vabzdžių   apgyvendintus arealus  dr. L. Blažytė – Čereškienė  pažymėjo, kad kitos  Europos Sąjungos  šalyse jau seniai rūpinamasi   šių vabzdžių paveldu.  Nemažai nuveikta  Austrijoje,  Čekijoje,  Norvegijoje , Švedijoje ir kt. Taip pat buvo pažymėta, kad  tamsioji   bitė  yra paplitusi  kaimyninėje  Baltarusijoje ir kitose      link Juodosios Jūros  besidriekiančiose teritorijose. Kol kas neturima  tyrimo duomenų apie  bites, kurios  tūkstančius  metų gyvena  nuo Baltijos jūros ir iki Uralo kalnų ir yra  vadinamos  Vidurio Rusijos bitėmis ( rus. Sredneruskaja pčela).  Duomenų apie  padėtį  kaimyninėje  Latvijoje  dar nėra, tačiau tikimasi, kad greitu laiku  ir  latviai, gaudami paramą, pradės tyrimus.

Pranešimas apie   vietinę tamsiąją  bitę  buvos sutiktas su dideliu  susidomėjimu.

Vilniaus bitininkų   susivienijimo  pirmininkas G. Kašėta pažymėjo, kad  tamsiosios  bitės   įveisimas ir išsaugojimas gali turėti  teigiamos įtakos ypač Dzūkijos  bitynuose, nes čia medaus del skurdokų medunešio plotų  negausiai tesurenkama, o  finansinė parama 176 eurai  už vienos tokių  bičių šeimos  laikymą gali  paskatinti  ūkininkavimą, bent jau iki tol, kol ši parama bus teikiama.

Bitininkas V. Juraitis pritarė  siekiams    išsaugoti  vietinę bitę kaip  mūsų  ūkininkavimo tapatybę globalėjančiame rinkos  pasaulyje, kur svarbiausia vertybė  tampa  pelnas, prekių apyvarta  ir pinigai,  ir  išsakė  daugelio  bičiulių   nuogąstavimus, kad vietinės bitės esą piktesnės, ir bus  nepatogu jas  prižiūrėti  tankiau  apgyvendintose vietovėse. Ar tai nėra grįžimas į istoriją, į praeitį?

Bitininkai D. Noreika, bičių motinų augintojas  I. Masiulis  atkreipė dėmesį  į kylančius sunkumus,  kaip išsaugoti veislės grynumą, kai  aplink tiek daug  įvairios  įvežtinės veislinės ,,medžiagos“. Užsimezgė diskusijos.

Į svarbiausią  nuogąstavimą, kad vietinė bitė  pikta ir  aršiai gelianti, buvo atsakyta, – kad tai yra eilinis mitas-bitės savybės  yra ugdomos,  svarbu  išsaugoti   dar tebeturimus šios bitės genetinius bruožus. Svarbu visai tai įgyvendinti su saiku, vadovaujantis sveiku protu.

Valentinas Juraitis

Dr. L. Blažytė – Čereškienė   Apžvelgė  tamsiosios  bitės savybes

Vilniaus  bitininkų susivienijimo nariai