Rinkimai. Pasitinkant  senas problemas ir ieškant  jų sprendimų kelių

LBS – gausiausia bitininkų organizacija šalyje – Dotnuvoje išsirinko naują valdžią ir atšventė Bitės dieną.

Į mūsų šalies geografinį centrą  Kėdainių rajoną  šalia Dotnuvos įsikūrusį Akademijos miestelį, kur ilgos dešimtmečius  gimdavo  ir būdavo realizuojamos pažangiausios  žemės ūkio idėjos  susirinko  Lietuvos bitininkų sąjungos delegatai į  neeilinį suvažiavimą.

Neeilinį todėl, kad  vos dvejus metus dirbusi (kadencija  5 metai)  LBS valdyba  atsistatydino  ir  teko  surengti neeilinius  sąjungos prezidento ir valdybos rinkimus. Tai byloja apie bitininkų organizacijos nepamatuotus lūkesčius, nesugebėjimą dirbti kartu ir siekti bendrų tikslų.

Tai , sakyčiau, galima  būtų atsakomybę ir kaltę suversti  visai mūsų  visuomenei , pilietinei brandai, tam nelabai gražiai rodančiam veidrodžiui.

Pažiūrėkime , kaip mes dalyvaujame  šalies valdžios ir valdymo organų rinkimuose. Lūkesčių daug,  kritiško mąstymo pasirenkant mažai ir galiausiai  ateina nusivylimas. Prisiminkime  kaip  prieš  pora metų rinkome   vienos didžiausių bitininkų sąjungos prezidentą ir net kelis viceprezidentus, kiek buvo gražių kalbų? Ir  kiek buvo  viešos ir neviešos kritikos išsakyta  buvusiam prezidentui prof. habil. dr. A. Skirkevičiui, kuris net 15 metų kantriai, bet  rezultatyviai nešė  visuomeninio darbo naštą. Buvo pasiekta rezultatų  kovojant su  herbicidų naudojimu , medaus prekinio ženklo stiprinimo ir ženklinimo srityse. Nors  tą krūvį jis dėjo pats ant savęs,  nelabai užkraudamas kitiems.

Šiandieninių keturių kandidatų  į LBS prezidentus  vizijos ir įžvalgos   yra apibendrintai išdėstytos   jų rinkiminiuose pasisakymuose  www.lietuvosbitininkusajunga.lt; www.bitynai.lt

Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentu  bičiuliai išrinko euraparlamentarą Juozą Oleką

Tarp jų aiškėja dvi kryptys:  Vilkaviškio bitininkų draugijos  narys, europarlamentaras J. Olekas, kaip patyręs politikas,  siekia didinti  visų 45 draugijų aktyvumą, pilniau  išreikšti jų  interesus,  kelti  bitininkystės problemas  ES šalių kontekste ir ieškoti   naudingų  sprendimų. Bet tai reikia  siekti konsoliduojant  visų Baltijos regiono šalių interesus.

Vilniaus bitininkų susivienijimo narys, UAB ,,Apiproduktai“ vadovas A. Žiūkas, matydamas šiandieninę  medaus realizavimo krizę, savo rinkiminiuose pasisakymuose rodė kelius, kaip šią bėdą galima  spręsti. Jis,  kritiškai įvertindamas  padėtį (jo vadovaujama įmonė  daugelį metų prekiauja ir medumi, kitais bičių produktais ),  tvirtina, kad pirmiausia  reikėtų įvesti tvarką mūsų šalyje, neleisti prekiauti prekybos tinkluose įvežtiniu  medumi vadinant jį ,,lietuvišku”, stiprinti medaus  kokybės kontrolę.

Balsuodami  LBS delegatai – rinkėjai  pasirinko ilgalaikę žemės ūkio ir bitininkystės veiklos perspektyvą ir prezidentu  išrinko Juozą Oleką.

J.Olekas savo pasisakyme  akcentavo, kad remsis    naujai išrinktais valdybos nariais, kurie atstovaus visas  LBS draugijas. Koks  bus    bitininkų sąjungos veiklos tęstinumas šiandien sunku įverti, kai iš valdybos pasitraukė  patyrę   bitininkai,   tokie  kaip doc. A. Amšiejus, bet iš  ilgamečių aktyvistų pasiliko S.Uselis, L. Galvonas.

LBS, nors ir  yra ir  didžiausia  bitininkų organizacija  šalyje, bet mes negalime iš jos   tikėtis  labai  daug ir visko. Tai tik visuomeninė organizacija. Tačiau  ši  organizacija nuveikė – nemažai.   Svarbiausias  problemas ir uždavinius iškelia suformuluoja  deramame  lygyje. Iš tai jau yra teigiamas poslinkis. Bičių išsaugojimas, medaus realizavimas. Koks medaus produktų  suvartojimas Lietuvoje, ypač  tarp jaunimo, kai statistika rodo, dauguma jų  yra neragavę medaus, bet saldiklių ragavo  – apsčiai.

Jeigu šiandien nepajėgiame  išsaugoti  bitininkystės   mokslo  dėstymo aukštosiose mokyklose, tai bent išsaugokime profesinėje Alantos  mokykloje Molėtų rajone, kur dar  yra  patyrusi mokytoja,  esąs , nors ir apleistas, mokomasis bitynas.

Šis bitininkų suvažiavimas   vyko tarpukario   Smetonos laikais statytame   pastate, kur   galbūt  šio pastato sienos galėjo išsaugoti tų laikų diktatūros dvasią. Atsimename, kai smetonininkai kadaise  žiauriai sudorojo 1935 m. ūkininkų streiką  ir kitaip  slopinimo kitaminčius. Bet  šiandien tai neįvyko.  Štai susirinkime  buvo  siūloma  pašalinti  vienos draugijos  pirmininką už  reiškiamą kritiką, destruktyvią veiklą, nes buvo suorganizuotas raštas, kurį perskaitė  susirinkimo  pirmininkas.  Tačiau dauguma  tokio siūlymo nepalaikė, manydami, kad  laikas išblaškys emocijas ir parodys, kas yra kas. Tai reiškia,  kad mes  iš lėto  tolstame  nuo  antidemokratiškų tradicijų, esme atlaidesni,   siekiame  tobulinti mūsų bendruomenės vertybes.

Valentinas Juraitis

autoriaus nuotr.