Kandidato bitininko Sigito Ūselio prisistatymas

Gerbiamos Bičiulės ir gerbiami Bičiuliai,                                           2021 m. kovo 16 d.

Kreipiuosi į Jus norėdamas pranešti, kad nutariau būti kandidatu į LBS prezidentus š.m. kovo 19 d. rinkimuose. Apsisprendimas buvo tikrai nelengvas ir darau jį matydamas tokią situaciją, kad neatsiranda kandidato ar kandidatų, kuris ar kurie galėtų tinkamai tęsti organizacijos darbą ir tuo pačiu būtų priimtinas ar priimtini jums, rinkėjams, šiuo atveju. Ar aš tinku į šias pareigas tai parodys laikas jei būsiu išrinktas. Dabar tokį žingsnį darau atsižvelgdamas į daugelio jūsų pasiūlymus, kad būtent taip ir daryčiau. Neturiu tokios vizijos, kad tapti ilgamečiu vadovu, tiesiog matau būtinumą dirbti tiek kiek reiks, pavyzdžiui iki tinkamos pamainos atsiradimo.

Atsakingai pareiškiu, kad visiškai neturiu jokių verslo interesų tapdamas tokiu vadovu. Jau daug metų dirbu tą darbą apie kurį jūs puikiai žinote ir darbas susideda ne tik vien iš verslo, bet kartu ir mokomosios – švietėjiškos dalies tema kaip išvengti didesnių nuostolių bitynuose. Taigi tokios prisiimtos visuomeninės pareigos tik atimtų kiek tai laiko, kurio būtina, kad tiesioginis darbas vyktų sklandžiai ir rezultatyviai.

Pačiu pagrindiniu motyvu imtis šio darbo tai skaitau būtinybe išlaikyti ir net sustiprinti vieną iš svarbiausių mano nuomone pasiekimų, kuris vadinasi šalies bitininkų vienybė. Vienybė bendravime, įvairių klausimų sprendime ir šiaip, laimėje ar nelaimėje kurio nors bičiulio. Tai yra didis pasiekimas, daugelis net ir nėra pamąstę, kad gali būti kitaip, bet gerai žinau kitų šalių bitininkų veiklos bei bendravimo situaciją, tai daug kur yra blogiau nei pas mus šiuo atžvilgiu. Ir tos tokios vienybės mums jie netgi kartais pavydi.

Kitas svarbus motyvas yra tai, kad išsaugoti ir stiprinti tai kas yra pasiekta šalies bitininkystės labui. Dabartinio prezidento prof. habil. dr. Algirdo Skirkevičiaus yra padaryta nemažai rimtų ir svarbių darbų ypač sudarant įstatyminę bazę bitininkystės interesų gynimui, tikrai nemažos tiesioginės paramos pasiekimo bitininkams. Kiek gaila, kad dėl paprastesnės ir aiškios informacinės sklaidos trūkumo ne visi tinkamai apie tokį svarų indėlį tą suprato bei įvertino. Tokiu atveju geriausias įvertinimas yra laikas. Kuo jis tolimesnis, tuo lengviau suvokti apie tai, kas buvo svariai ir atsakingai daroma.

Aš nesu toks žmogus kuris imtųsi didelį krūvį tik ant savo pečių. Matau LBS veiklos produktyvų tęstinumą būtent komandiniame darbe. Į veiklą organizacijos narių labui įtraukiant kuo daugiau aktyvių ir išmanančių gerai kurią tai siauresnę darbo kryptį bičiulių, galima pasiekti gero norimo rezultato neišvarginant vieno ar keleto pavienių entuziastų. Bitininkų visuomeninėje veikloje dalyvauju daugiau ar mažiau jau beveik 30 metų. Visą tą laiką būdavo ir yra daugiau iniciatyvos rodančių bičiulių ir jie yra varomoji jėga rezultatų pasiekimui. Per pastaruosius paskutinius metus pamatėme jau visą organizuotą jaunesnių amžiumi (už daugelį šį straipsnį skaitančių mūsų) bitininkų grupę, kurios nariai pasiryžę imtis visuomeninės veiklos, gerai įsisavinę tiek šiuolaikines informacines technologijas, tiek ir šiuolaikinę bitininkystę, moka užsienio kalbas ir tai mane asmeniškai gerokai nustebino, žinoma, iš teigiamos pusės. Šiaip į bitininkystę dažniausiai ateinama, kai pasiekiamas 50+ amžius. Tuomet jau būna namas pastatytas, vaikai užauginti, medis pasodintas ir net gerokai išaugęs ir bitės tampa tolimesnio gyvenimo rūpesčiu bei pasitenkinimu. Taigi labai teigiamai vertinu jaunesnių bitininkų norą dalyvauti ir matau jų vietą toje komandoje, kuri turi būti LBS veiklos varomoji jėga. Iš kitos pusės vertinu taip pat savo bendražygių iki šiol atliktus darbus kitų labui, jų patyrimą bei kompetenciją. Kiekvienoje gyvenimo srityje kartų pasikeitimas yra neišvengiamas, taip pat ir LBS, bet kad tai vyktų palaipsniui ir visiems sutariant, tai tą komandą, kurią siūlyčiau jei būsiu išrinktas, matau sudarytą maždaug iš pusės patyrusių ir norinčių dirbti plačiau nei savo miesto ar rajono ribose bičiulių, bei jaunesnių, iniciatyvių iš kitos pusės. Komanda būtų tokios sudėties (abėcėlės tvarka):

Abrutis Donatas, Amšiejus Algirdas, Arbutavičius Vaidas, Bauža Gediminas, Galvonas Laimonas, Juodvalkis Jonas, Paliutis Antanas, Rutkauskas Alfonsas, Stankutė Vilma, Šemeklis Remigijus, Tamašauskienė Diana, Ūsas Kęstutis ir Vaičiūnas Tautvydas.

Tuo pačiu vertinu visų bičiulių, kurie buvo LBS valdyboje iki šiol, bet dabar neįtraukti į sąrašą, atliktus ir atliekamus darbus savose srityse ir tikiuosi, kad jie taip pat ir toliau aktyviai ir produktyviai prisidės prie LBS veiklos. O kad įtraukti į visuomeninę veiklą kuo daugiau bičiulių, matau reikalinga atkurti LBS komisijų struktūrą kaip tai buvo iki 2006 metų. Principas toks, kad aktyvo (pagrinde valdybos) narys į komisiją kviečiasi dar keletą pagal siauresnę kurią tai sritį kompetentingų ir aktyvių bičiulių ir sprendžia aktualius toje srityje klausimus bei organizuoja ta kryptimi veiklą. Manau, kad būtų reikalingos tokios komisijos:

Ekonomikos, bičių biologijos, profesionalios bitininkystės, ekologinio bitininkavimo, viešųjų ryšių bei marketingo ir pan.

Tokiu principu dirba pasaulinė bitininkų organizacija APIMONDIA ir tokiu būdu įtraukiama į veiklą nemažai gerų tos ar kitos srities specialistų.  Kokios komisijos konkrečiai LBS struktūroje galėtų būti ir kas joms vadovaus tai būtų vienas iš pirmųjų naujos valdybos darbų.

Taip pat esu tos nuomonės, kad būtų bendradarbiaujama su pastaruoju metu ar anksčiau įsikūrusiomis asociacijomis, būtų priimami bendri sprendimai vardan visų šalies bitininkų labui.

Prioritetinėmis kryptimis LBS veiklos skaitau bičių produktų propagavimą marketingo srityje, ypač bendradarbiaujant su apiterapeutų asociacija, bitininkų kvalifikacijos kėlimą daugiau deleguojant šią funkciją teritorinėms asociacijoms ir Lietuvos bitininkų šventės tęstinumą, kai tik leis pandeminė situacija.

Tokia būtų mano rinkiminė programa, ne propagandinė, nes labai didelio džiaugsmo išrinkimo atveju asmeniškai ir nebus, tik jaučiu pareigą dirbti šalies bitininkų labui, siekiant kad visi dirbtume ir gyventume kaip viena didelė darni šeima.

Su bičiuliška pagarba ir iki pasimatymo šeštadienį nuotoliniu būdu!

Sigitas Uselis