Stasys Pliuskys: mintys apie LBS

 

Stasio Pliuskys, dalyvavęs  rinkimuose į Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentus, pateikė vertingų ir pozityvių  minčių ,pasiūlymų, kuriuos  verta palikti  pasiskaitymui , nors  rinkimai jau ir pasibaigė:

 

 

Sveiki bičiuliai, esu profesionalus bitininkas, 100 proc. paniręs į bičių gyvenimą. Labai vertinu LBS  kaip organizaciją padariusią neįkainojamą darbą bitininkų labui ir bičių gerovei. Ir man labai svarbi jos reputacija ir ateitis, ir nesuprantu bitininkų jai kenkiančių. Jei kam kyla klausimas kam reikalinga LBS tai mano nuomone tol kol mes esame ir turime LBS  naudą patiria visi bitininkaujantys. Taigi, o ką ji padarė tokio naudingo:

  1. Sujungė mokslą, bites, bitininkus, tęsė žurnalo ,,Lietuvos bitininkas ”leidybą.(žurnalą įkūrė visuomenės veikėjas kun. J. Ambraziejus 1905 m. red.)
  2. Dalijosi savo narių sėkmėmis ir nesėkmėmis.
  3. Pradėjo rengti ir iki šiol rengia bitininkų šventes (kuriose dalyvauja ir priešiškos organizacijos).
  4. Mokymai, per LBS, draugijas.
  5. Sunkiais blokados laikais parūpino cukraus bičių maitinimui (didžiausia gauta parama iki šiol) ir mes sugebėjome išlaikyti bites.
  6. Sunkiai, bet pavyko iškovoti, kad bitininkystė yra žemės ūkio šaka, o jos produkcija žemės  ūkio produkcija.
  7. Visa teisinė bitininkystės reglamentacija.
  8. Chemikalų naudojimo kontrolė, informavimo sistema.
  9. Bitininkystės paramos programa, varozės kontrolė ir kiti dalykai.

Aišku, čia tik dalelė darbų ir visa tai LBS narių ir jos prezidentų a. a. dr. J. Balžeko, K. Spietylos, prof. A.Skirkevičiaus, S. Uselio nuopelnas. Taigi, jeigu kam kyla klausimų, kam reikalinga LBS – tai mažiausiai tam, kad neprarasti to kas iškovota per dešimtmečius. 

 Su pagarba, Stasys Pliuskys